173/1988

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1988

Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan liikenneministeriöstä 15 päivänä helmikuuta 1985 annetun asetuksen (198/85) 8§:n 1 momentti, 9§:n 2 momentin 1 kohta ja 10§:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1085/87) ja

lisätään asetuksen 9§:n 2 momenttiin uusi 1 a kohta seuraavasti:

Ministeriön virkamiehet ja heidän tehtävänsä
8 §

Ministeriössä voi olla

kansliapäällikön sopimuspalkkainen virka sekä neuvottelevan virkamiehen, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, yli-insinöörin toimistopäällikkönä, toimistopäällikön, rakennusneuvoksen, yli-insinöörin, erikoistutkijan ja tutkijan sopimuspalkkaisia virkoja, sekä

hallitusneuvoksen osastopäällikkönä, hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä, hallitusneuvoksen, vanhemman ja nuoremman hallitussihteerin, neuvottelevan virkamiehen, yli-insinöörin, ylitarkastajan, tutkijan, taloussihteerin, tiedotuspäällikön, liikennetarkastajan, esittelijän, tiedotussihteerin, kielenkääntäjän, kansainvälisten asioiden sihteerin, tarkastajan, kamreerin, osastosihteerin, kirjaajan, ministerin sihteerin, toimistosihteerin, apulaiskirjaajan, pääkirjanpitäjän, ylivirastomestarin, toimistovirkailijan, virastomestarin, vahtimestarin, vahtimestari-autonkuljettajan, konekirjoittajan ja puhelunvälittäjän peruspalkkaisia virkoja.


9 §

Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, osastopäälliköllä, apulaisosastopäälliköllä, toimistopäälliköllä, toimistopäällikköä ylemmällä neuvottelevalla virkamiehellä, hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 29§:n 1 momentissa, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (929/87), on säädetty. Sen lisäksi vaaditaan:

kansliapäälliköltä perehtyneisyyttä liikenne- ja viestintäasioihin;

osastopäälliköltä, hallitusneuvokselta osastopäällikkönä ja apulaisosastopäälliköltä perehtyneisyyttä osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

toimistopäälliköltä, hallitusneuvokselta toimistopäällikkönä ja yli-insinööriltä toimistopäällikkönä perehtyneisyyttä toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin; sekä

toimistopäällikköä ylemmältä neuvottelevalta virkamieheltä hyvä perehtyneisyys viestintäasioihin;

1 a) toimistopäällikköä alemmista neuvottelevista virkamiehistä yleiselle osastolle sijoitetulla neuvottelevalla virkamiehellä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja sellainen kielitaito, jota viran hoitaminen edellyttää sekä perehtyneisyys liikenteen kansainvälisiin asioihin ja tieliikenneosastolle sijoitetulla neuvottelevalla virkamiehellä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja sellainen kielitaito, jota viran hoitaminen edellyttää sekä perehtyneisyys kansainväliseen maantieliikenteeseen;


10 §

Kansliapäällikön, toimistopäällikköä ylemmän neuvottelevan virkamiehen, osastopäällikön, hallitusneuvoksen osastopäällikkönä ja apulaisosastopäällikön nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.


Muut virat täyttää sekä työsopimussuhteessa olevan henkilöstön ottaa ministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.