170/1988

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1988

Asetus korkeakoulujen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Opetusministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n, 9§:n 5 momentin ja 10§:n 1 momentin nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset ja sopimuspalkkaiset virat sekä lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset virat.

2 §
Jyväskylän yliopisto

Perustetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva yliassistentin virka;

viisi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

kuusi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva kirjastonhoitajan virka;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva tutkimusteknikon virka; ja

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva kirjastosihteerin virka.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi S 27 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva, alaltaan vaihtuva professorin virka;

yksi S 17 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva, alaltaan vaihtuva, professorin osa-aikainen virka;

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva musiikkitieteen apulaisprofessorin virka;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa yliassistentin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa; ja

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva assistentin virka.

Lakkautetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoamanuenssin virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva laboratoriomestarin virka;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoavustajan virka.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva assistentin virka; ja

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka.

3 §
Oulun yliopisto

Perustetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

kaksi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa yli-insinöörin virkaa;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisopettajan virkaa;

kolme A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

kolme A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva tutkimusteknikon virka;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastonhoitajan virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva kirjastonhoitajan virka;

kaksi A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa tutkimusteknikon virkaa;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa erikoislaboratoriomestarin virkaa;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastosihteerin virkaa;

kolme A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriomestarin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva laborantin virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva preparaattorin virka; ja

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva preparaattorin virka.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva kirjastotieteen ja informatiikan professorin virka;

yksi S 17 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva, alaltaan vaihtuva, professorin osa-aikainen virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva apulaissihteerin virka;

neljä A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa yliassistentin virkaa;

neljä A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisopettajan virkaa; ja

kolme A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisosastonhammaslääkärin virkaa.

Lakkautetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

kaksi A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioinsinöörin virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva teknikon virka;

kolme A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriomestarin virkaa;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastoamanuenssin virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva laboratoriomestarin virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoamanuenssin virka;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva mekaanikon virka;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa preparaattorin virkaa;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastoavustajan virkaa; ja

kolme A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa.

1 päivästä elokuuta 1988:

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa assistentin virkaa.

4 §
Joensuun yliopisto

Perustetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva valokuvausteknikon virka; ja

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastosihteerin virkaa.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi S 27 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva, alaltaan vaihtuva professorin virka;

kolme A 27 palkkausluokkaan kuuluvaa professorin virkaa, joista yksi Suomen historian, yksi käytännöllisen teologian ja yksi metsäteknologian professorin virka;

kolme A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa yliassistentin virkaa;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva amanuenssin virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva assistentin virka; ja

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka.

Lakkautetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva laborantin virka; ja

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastoavustajan virkaa.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva metsäteknologian apulaisprofessorin virka; ja

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva koulupsykologin virka.

5 §
Kuopion yliopisto

Perustetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi S 17 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva, työlääketieteen professorin osa-aikainen virka;

viisi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka;

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa osastonhammaslääkärin virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva laboraattorin virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva assistentin virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva tutkimusteknikon virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva kirjastosihteerin virka; ja

kuusi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriomestarin virkaa.

1 päivästä elokuuta 1988:

kaksi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisprofessorin virkaa, joista toinen tietojenkäsittelyopin ja toinen sosiaalipolitiikan apulaisprofessorin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva yliassistentin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka;

kolme A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisosastonhammaslääkärin virkaa; ja

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka.

Lakkautetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva laboratoriomestarin virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoavustajan virka;

kolme A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa preparaattorin virkaa; ja

kolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa preparaattorin virkaa.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka.

6 §
Turun yliopisto

Perustetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

viisi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

viisi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva yliteknikon virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva kirjastonhoitajan virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva kirjastonhoitajan virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva erikoislaboratoriomestarin virka;

neljätoista A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriomestarin virkaa;

kolme A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriohoitajan virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva laborantin virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva laborantin virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva koe-eläintenhoitajan virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva välinehuoltajan virka; ja

kaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa välinehuoltajan virkaa.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva saksan kielen apulaisprofessorin virka (kääntäjänkoulutuslaitos);

yksi S 25 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva johtajan virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva laboratorioinsinöörin virka;

viisi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virkaa;

neljä A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa yliassistentin virkaa;

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

kolme A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisosastonhammaslääkärin virkaa; ja

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva kemistin virka.

Lakkautetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva teknikon virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva laboratoriomestarin virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoamanuenssin virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoamanuenssin virka;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa mekaanikon virkaa;

viisi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

viisi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa preparaattorin virkaa;

kolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa;

kaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva välinehuoltoapulaisen virka;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva eläintallinhoitajan virka; ja

kaksi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa välinehuoltoapulaisen virkaa.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva huoltoinsinöörin virka; ja

kolme A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa assistentin virkaa.

7 §
Tampereen yliopisto

Perustetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

kolme A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka;

neljä A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastonhoitajan virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastonhoitajan virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva erikoislaboratoriomestarin virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva kirjastosihteerin virka;

kuusi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriomestarin virkaa; ja

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva koe-eläintenhoitajan virka.

1 päivästä elokuuta 1988:

kolme A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisprofessorin virkaa, joista yksi sisätautiopin, yksi synnytys- ja naistentautiopin ja yksi korva-, nenä- ja kurkkutautiopin apulaisprofessorin virka;

kolme A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa yliassistentin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva apulaisopettajan virka;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa; ja

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva assistentin virka.

Lakkautetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

neljä A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastoamanuenssin virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva laboratoriomestarin virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoamanuenssin virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoavustajan virka;

neljä A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa preparaattorin virkaa; ja

yksi A 4 palkkausluokkaan kuuluva eläintenhoitajan virka.

1 päivästä elokuuta 1988:

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisopettajan virkaa.

8 §
Åbo Akademi

Perustetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva opintosihteerin virka;

neljä A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva kirjastonhoitajan virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka; ja

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva laboratoriomestarin virka.

1 päivästä elokuuta 1988:

kolme A 27 palkkausluokkaan kuuluvaa professorin virkaa, joista yksi ekologian ja ympäristöhoidon, yksi erityispedagogiikan ja yksi tietojenkäsittelyopin professorin virka;

yksi S 17 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva, alaltaan vaihtuva, professorin osa-aikainen virka;

kolme A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa yliassistentin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka; ja

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva assistentin virka.

Lakkautetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoamanuenssin virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva preparaattorin virka.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva ekologian ja ympäristöhoidon apulaisprofessorin virka; ja

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva assistentin virka.

9 §
Vaasan korkeakoulu

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva tuotantotalouden professorin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva yliassistentin virka; ja

kolme A 18 palkkausluokkaan kuuluva assistentin virkaa.

10 §
Lapin korkeakoulu

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva tiedekuntasihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva yliassistentin virka; ja

kolme A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa.

11 §
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu

Perustetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva tutkimusteknikon virka;

kaksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva erikoislaboratoriomestarin virkaa; ja

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriomestarin virkaa.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva synnytysopin ja ambulatorisen eläinlääketieteen apulaisprofessorin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva yliassistentin virka; ja

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva laboratoriohoitajan virka.

Lakkautetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva laboratoriomestarin virka;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriomestarin virkaa; ja

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva assistentin virka; ja

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva laborantin virka.

12 §
Teknillinen korkeakoulu

Perustetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

neljä A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa yli-insinöörin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva opintosihteerin virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva kirjastonhoitajan virka;

neljä A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa yliteknikon virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva kirjastonhoitajan virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva kirjastonhoitajan virka;

kuusi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

kaksitoista A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa erikoislaboratoriomestarin virkaa; ja

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjastosihteerin virka.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva tietojenkäsittelytekniikan, erityisesti tietämystekniikan professorin virka;

yksi S 17 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva, alaltaan vaihtuva, professorin osa-aikainen virka;

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva tietotekniikan apulaisprofessorin virka;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa; ja

kolme A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa assistentin virkaa.

Lakkautetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

neljä A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioinsinöörin virkaa;

neljä A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioteknikon virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoamanuenssin virka;

viisi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriomestarin virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoamanuenssin virka;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriosihteerin virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva laboratorion mekaanikon virka;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoamanuenssin virka;

neljä A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa mekaanikon virkaa;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa mekaanikon virkaa; ja

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoavustajan virka.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva tietojenkäsittelyopin apulaisprofessorin virka.

13 §
Tampereen teknillinen korkeakoulu

Perustetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva yli-insinöörin virka;

kolme A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa yliassistentin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka;

viisi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva yliteknikon virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva yliteknikon virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva tutkimusteknikon virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva erikoislaboratoriomestarin virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka; ja

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virka.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi S 17 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva, alaltaan vaihtuva, professorin osa-aikainen virka;

kolme A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa yliassistentin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka; ja

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva laboratorioinsinöörin virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva laboratorioteknikon virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva laboratorioteknikon virka;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratoriomestarin virkaa; ja

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka.

14 §
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

Perustetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva yli-insinöörin virka;

neljä A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa yliassistentin virkaa;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka;

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa assistentin virkaa;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa yliteknikon virkaa; ja

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva tuotantotalouden, erityisesti liikkeenjohdon tietosysteemien professorin virka;

yksi S 17 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva, alaltaan vaihtuva, professorin osa-aikainen virka;

yksi S 25 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva johtajan virka;

kolme A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa; ja

neljä A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa assistentin virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva laboratorioinsinöörin virka;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioteknikon virkaa; ja

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka.

15 §
Helsingin kauppakorkeakoulu

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva yliassistentin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva kirjaston toimistopäällikön virka; ja

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva kirjastonhoitajan virka.

16 §
Svenska handelshögskolan

Perustetaan

1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka; ja

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva kirjastosihteerin virka.

1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva yliassistentin virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1988:

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva kirjastoamanuenssin virka.

17 §
Turun kauppakorkeakoulu

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1988:

kolme A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa yliassistentin virkaa; ja

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka.

Lakkautetaan 1 päivästä elokuuta 1988:

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka.

18 §
Taideteollinen korkeakoulu

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1988:

neljä A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa assistentin virkaa.

19 §
Sibelius-Akatemia

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1988:

viisi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa.

20 §
Teatterikorkeakoulu

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1988:

yksi S 27 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva tanssitaiteen professorin virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva apulaissihteerin virka; ja

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva assistentin virka.

21 §
Valtion harjoittelukoulut

Perustetaan 1 päivästä elokuuta 1988:

Oulun normaalikoulu

kaksi C 50 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa; ja

yksi C 45 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka.

Joensuun normaalikoulu

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva koulupsykologin virka;

yksi C 50 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka; ja

yksi C 45 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka.

Savonlinnan normaalikoulu

yksi C 45 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka.

Turun normaalikoulu

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva koulukuraattorin virka; ja

kaksi C 45 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa.

Tampereen normaalikoulu

kaksi C 50 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin virkaa.

Vasa övningsskola

yksi C 50 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka; ja

yksi C 45 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin virka.

22 §

Tällä asetuksella perustetun professorin osa-aikaisen viran tehtävät järjestetään siten, että ne työmäärältään ovat kolmannes alaltaan vaihtuvan, sopimuspalkkaisen professorin viran tehtävistä.

23 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Tällä asetuksella perustettu muu kuin professorin tai apulaisprofessorin virka saadaan täyttää ensimmäisellä kerralla sitä haettavaksi julistamatta.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustetun viran täyttämiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

24 §

Tällä asetuksella 1 päivästä maaliskuuta 1988 perustettua yli-insinöörin virkaa ensimmäistä kertaa täytettäessä siihen on kelpoinen samasta ajankohdasta lakkautetun laboratorioinsinöörin viran haltija. Samoin on 1 päivästä maaliskuuta 1988 perustettuun osastosihteerin virkaan kelpoinen samasta ajankohdasta lakkautetun toimistosihteerin viran haltija.

25 §

Sen estämättä, mitä Joensuun yliopiston lehtorin viran kelpoisuusvaatimuksista on säädetty, on Suomen ortodoksisen pappisseminaarin opettajan viran haltija kelpoinen Joensuun yliopistoon tällä asetuksella 1 päivästä elokuuta 1988 perustettuun A 21 palkkausluokkaan kuuluvaan lehtorin virkaan sitä ensimmäistä kertaa täytettäessä.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.