160/1988

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1988

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös isyyslaissa (700/75) sekä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetussa laissa (702/75) tarkoitettujen oikeuslääketieteellisten tutkimusten korvausperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 13 päivänä elokuuta 1976 isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen (673/76) 15§:n ja samana päivänä eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun asetuksen (674/76) 10§:n 1 momentin nojalla muuttanut isyyslaissa (700/75) sekä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetussa laissa (702/75) tarkoitettujen oikeuslääketieteellisten tutkimusten korvausperusteista 29 päivänä syyskuuta 1976 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (842/76) 1§:n, sellaisena kuin se on 9 päivänä lokakuuta 1985 annetussa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (792/85), näin kuuluvaksi:

1 §

Lastenvalvojan tai tuomioistuimen pyynnöstä tehdystä toimenpiteestä, suoritetusta tutkimuksesta tai annetusta lausunnosta korvauksen peruste on:

mk
1. Lääketieteellinen asiantuntijalausunto siittämisajankohdasta 120
2. Lääketieteellinen asiantuntijalausunto siittämistodennäköisyydestä 90
3. Erityistä asiantuntemusta vaativissa tapauksissa annettu lääketieteellinen asiantuntijalausunto siittämisajankohdasta 150
4. Verinäytteen ottaminen 2 vuotta vanhemmasta henkilöstä toimenpiteen suorittamista koskevine todistuksineen 30
5. Verinäytteen ottaminen 2-vuotiaasta ja sitä nuoremmasta henkilöstä toimenpiteen suorittamista koskevine todistuksineen 60
6. Verinäytteen lähettäminen lisättynä posti- ja rahtikuluilla 5
7. Veritutkimus, suppeampi, ja sen perusteella annettava lausunto kunkin tutkittavan osalta 420
8. Veritutkimus, laajempi, ja sen perusteella annettava lausunto kunkin tutkittavan osalta 830
9. Veritutkimus, HLA-tyypitys, ja sen perusteella annettava lausunto kunkin tutkittavan osalta 1 200
10. Tutkittavalle annettava todistus, joka koskee veri- tai muun periytyviä ominaisuuksia koskevan tutkimuksen tekemistä 9
11. Muu periytyviä ominaisuuksia koskeva tutkimus ja lausunto kunkin tutkittavan osalta 540
12. Lausunnon tai todistuksen lähettäminen lisättynä postikuluilla 5

Mikäli lääketieteelliseen asiantuntijalausuntoon siittämisajankohdasta sisältyy myös lausunto siittämistodennäköisyydestä, ei 2 kohdassa tarkoitettua korvausta suoriteta, vaan 1 tai 3 kohdassa tarkoitettua korvausta korotetaan 30 markalla.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1988

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Vanhempi hallitussihteeri
Raimo Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.