149/1988

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 6 e§:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkeasetuksen (667/69) 6 e§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä tammikuuta 1981 annetussa asetuksessa (30/81), näin kuuluvaksi:

6 e §

Maatilahallituksen on kultakin kalenterivuodelta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä annettava valtioneuvostolle kertomus maatalouspiirien toiminnasta ja omasta toiminnastaan maatalousyrittäjien eläkelain sukupolvenvaihdoseläkettä koskevissa asioissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.