139/1988

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1988

Valtioneuvoston päätös työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta vuodelta 1988

Valtioneuvosto on 22 päivänä syyskuuta 1967 annetun oppisopimuslain 28 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1985 oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetussa laissa (1067/85), nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Työnantajalle suoritetaan oppisopimuslain 28 §:ssä (1067/85) tarkoitettua koulutuskorvausta 1 päivästä tammikuuta 1988 siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Oppisopimuksen mukaisessa kouluttamisessa koulutuskorvauksen määrät yhtä oppilasta kohti kuukaudessa ovat seuraavat:

Korvausluokka Korvaus oppiohjelman mukaisena ensimmäisenä oppivuotena mk Korvaus oppiohjelman mukaisina muina oppivuosina mk
I 1 340 670
II 1 640 820
III 1 940 970
3 §

Koulutussopimuksen mukaisessa kouluttamisessa koulutuskorvauksen määrä on 670 markkaa yhtä oppilasta kohti kuukaudessa.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988 ja sitä sovelletaan koulutuskorvauksia vuodelta 1988 maksettaessa.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1988

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.