103/1988

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Asetus lehtien postimaksuista annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan lehtien postimaksuista 16 päivänä lokakuuta 1987 annetun asetuksen (779/87) 3§:n 1 momentin 2) ja 3) kohta näin kuuluviksi:

3 §

Kun lehtiluetteloon merkityn lehden julkaisijalle myönnetään 1§:ssä säädetyin edellytyksin tulo- ja menoarvion rajoissa alennusta lehdistön yleisenä kuljetustukena 2§:n 2) ja 3) kohdissa säädetyistä maksuista, ovat alennukset vuonna 1988 seuraavat:


2) Harvemmin kuin kolme kertaa viikossa ilmestyvän lehden alennus on 35,8 penniä numerokappaleelta.

3) Jos harvemmin kuin kolme kertaa viikossa, kuitenkin vähintään 50 erillisenä numerona kalenterivuodessa ilmestyvän, keskimäärin enintään 80 gramman painoisen lehden kotimaan levikistä vähintään 50 prosenttia kuljetetaan ja jaetaan enintään kahdeksan toisiinsa rajoittuvan kunnan alueelle, lisätään alennusta 2) kohdassa säädetystä vielä siten, että alennukseksi tulee yhteensä 47,7 penniä numerokappaleelta ja 10 penniä kilolta tai sen osalta. Lisätuen saamiseksi tulee asianomaisen lehden julkaisijan esittää tarpeellinen selvitys.Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 1988 ja sitä sovelletaan vuoden 1988 aikana kuljetettuihin lehtiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.