99/1988

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Asetus Kanadan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä Kanadan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ja Quebecin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimusjärjestelyn eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Ottawassa 28 päivänä lokakuuta 1986 Suomen tasavallan ja Kanadan välillä sosiaaliturvasta tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 18 päivänä joulukuuta 1987 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (98/88) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä joulukuuta 1987 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1987, on voimassa 1 päivästä helmikuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

3 §

Kanadan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ja Quebecin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimusjärjestelyn eräiden määräysten hyväksymisestä 18 päivänä joulukuuta 1987 annettu laki (98/88) ja tämä asetus tulevat voimaan 10 päivänä helmikuuta 1988. Niitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä helmikuuta 1988.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 6/88)

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Kalevi Sorsa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.