92/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Laki perus- ja keskiasteen koulutusta varten kunnille myönnettävistä lisäavustuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan perus- ja keskiasteen koulutusta varten kunnille myönnettävistä lisäavustuksista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (497/83) nimike sekä 1 ja 2§ näin kuuluviksi:

Laki

yleissivistävää ja ammatillista koulutusta varten kunnille myönnettävistä lisäavustuksista

1 §

Kunnille myönnetään lisäavustusta yleissivistävää ja ammatillista koulutusta varten sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Lisäavustusta myönnetään peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 1§:ssä tarkoitettujen oppilaitosten ja ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetussa laissa (494/83) tarkoitettujen ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten käyttökustannuksiin sekä niistä suoritettaviin maksuosuuksiin ja korvauksiin.

Mitä 1 momentissa säädetään sovelletaan myös valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista annetussa laissa (402/87), lastentarhanopettajaopistoista annetussa laissa (80/77), kansanopistojen valtionavusta annetussa laissa (542/84) sekä urheiluopistojen valtionavusta annetussa laissa (946/78) tarkoitettuihin oppilaitoksiin niiden järjestämän ammatillisen peruskoulutuksen sekä kansanopistojen peruskoulu- ja lukiolinjoilla järjestämän koulutuksen osalta.


Tämä laki laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Hallituksen esitys 110/87
Sivistysvaliok. miet. 4/87
Suuren valiok. miet. 123/87

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.