91/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Laki peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain 6 a§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 27 päivänä toukokuuta 1983 annetussa laissa (480/83), sekä

muutetaan 15§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (1053/86), näin kuuluvaksi:

15 §

Milloin kahdella tai useammalla kunnalla on yhteinen peruskoulu tai siinä taikka peruskoulua korvaavassa tai vastaavaksi järjestetyssä koulussa, lukiossa, lukion iltalinjalla taikka iltalukiossa on oppilaita eri kunnista, valtionosuus ja -avustus käyttökustannuksiin määräytyy kuntien kantokykyluokituksen perusteella sen mukaan, minkä verran kunkin kunnan oppilaita on oppilaitoksessa kalenterivuoden aikana keskimäärin ollut.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Hallituksen esitys 110/87
Sivistysvaliok. miet. 4/87
Suuren valiok. miet. 123/87

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.