90/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Laki lukion oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lukion oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (499/83) 1§:n 2 momentti sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Lukiolla tarkoitetaan tässä laissa kunnan lukiota ja yksityistä lukiota.

Iltalukioihin ja lukion iltalinjoihin sovelletaan lain 2 ja 3§:ää sen mukaan kuin asetuksella säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Hallituksen esitys 110/87
Sivistysvaliok. miet. 4/87
Suuren valiok. miet. 123/87

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.