89/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Laki iltalukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun iltalukiolain (478/83) 16§,

muutetaan 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (419/87), sekä

lisätään lakiin uusi 16 a§ seuraavasti:

16 a §

Jos oppilas käy iltalukiota muussa kuin siinä kunnassa, jossa hänellä oli väestökirjalain (141/69) mukainen kotipaikka lukukauden alussa, on oppilaan kotikunta velvollinen suorittamaan iltalukion ylläpitäjäkunnalle iltalukiossa olevasta oppilaasta aiheutuvan osuuden iltalukion valtionosuuteen oikeuttavista käyttökustannuksista, joista on vähennetty peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain (1112/78) mukaan määräytyvät valtionosuudet ja -avustukset sekä iltalukion saamat muut tulot.

21 §

Yksityisestä iltalukiosta on vastaavasti voimassa, mitä tämän lain 2, 3 ja 7-15§:ssä, 16§:n 2 momentissa, 22 ja 23§:ssä, 28§:n 1 momentissa ja 30§:ssä sekä lukiolain 8-10§:ssä, 11§:n 1 ja 3 momentissa, 12, 13 ja 51§:ssä, 52§:n 1 momentissa ja 54§:ssä on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988. Lain 16§ kumotaan kuitenkin vasta 1 päivänä elokuuta 1989.

Hallituksen esitys 110/87
Sivistysvaliok. miet. 4/87
Suuren valiok. miet. 123/87

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.