77/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Asetus päihdehuoltoasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 29 päivänä elokuuta 1986 annetun päihdehuoltoasetuksen (653/86) 8§ ja

muutetaan 5§, 6§:n 1 momentti ja 7§ näin kuuluviksi:

5 §
Virat

Toimintayksikössä voi olla ylilääkärin, johtajan, apulaisjohtajan, psykologin, tutkimussihteerin, ylihoitajan, osastonhoitajan, vastaavan sosiaalityöntekijän ja sosiaalityöntekijän sekä muita virkoja.

Toimintayksiköihin voidaan lisäksi ottaa tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteista henkilökuntaa.

6 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena päihdehuollon toimintayksikön virkoihin on, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut, että hänellä on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.


7 §
Virkojen täyttäminen

Toimintayksikön ylilääkärin, johtajan ja apulaisjohtajan nimittää johtokunta.

Toimintayksikön muut vakinaiset virkamiehet nimittää ja tilapäiset virkamiehet sekä työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa toimintayksikön johtaja tai ohjesäännössä määrätty muu virkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1988.

Tämän asetuksen täytäntöönpanon vaatimiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.