76/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Asetus valtion kasvatuslaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan valtion kasvatuslaitoksista 13 päivänä lokakuuta 1978 annetun asetuksen (769/78) 19, 23-25 ja 30§ sekä

muutetaan 18§, 6 luvun otsikko, 21 §:n 1 momentti ja 2 momentin johdantolause ja 5-9 kohta sekä 22§ näin kuuluviksi:

18§

Laitoksessa voi olla johtajan, apulaisjohtajan, psykologin, opettajan, erityisopettajan, käsityönopettajan, talousopettajan, erikoissairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän, vastaavan ohjaajan ja ohjaajan sekä muita virkoja.

Laitokseen voidaan lisäksi ottaa tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteista henkilökuntaa.

6 luku

Henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset

21 §

Kelpoisuusvaatimuksena laitoksen virkoihin on, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan:


5) käsityönopettajalta ja talousopettajalta asianomaisen alan opettajakoulutus;

6) sosiaalityöntekijältä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on hankittu riittävä sosiaalityön koulutus, taikka sosiaalihuoltajan tutkinto; sosiaalihuoltajan tutkintoon rinnastetaan vastaava Svenska social- och kommunalhögskolan -nimisessä korkeakoulussa suoritettu tutkinto;

7) erikoissairaanhoitajalta virkaan soveltuva erikoissairaanhoitajan tutkinto;

8) vastaavalta ohjaajalta ja ohjaajalta sosiaalihuoltajan tai yliopistollinen nuorisotyön tutkinto taikka muu virkaan soveltuva koulutus; sekä

9) muilta vakinaisilta ja tilapäisiltä virkamiehiltä virkaan tai tehtävään soveltuva koulutus.

22 §

Laitoksen johtajan ja apulaisjohtajan nimittää johtokunta.

Laitoksen muut vakinaiset virkamiehet nimittää ja tilapäiset virkamiehet sekä työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa laitoksen johtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1988.

Tämän asetuksen täytäntöönpanon vaatimiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen asetuksen voimaantuloa.

Henkilö, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on ollut kelpoinen valtion kasvatuslaitoksen virkaan ja tämän asetuksen voimaan tullessa on tällaisen viran haltija, säilyttää kelpoisuutensa vastaavaan virkaan.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.