69/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Asetus vuonna 1988 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 16 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (957/72), nojalla:

1 §

Vuodelta 1988 ilman erillistä maksuunpanoa maksetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1) kun palkan maksajana on valtio ja sen laitos, Ahvenanmaan maakunta ja kunnallinen liikelaitos

Työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti Kansaneläkemaksua %:a Sairausvakuutusmaksua %:a
6,90 64,493 35,507

2) kun palkan maksajana on kunta ja kuntainliitto, evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunta sekä seurakuntainliitto, ortodoksinen kirkkokunta ja sen seurakunta

Työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti Kansaneläkemaksua %:a Sairausvakuutusmaksua %:a
8,40 52,976 47,024

3) kun palkan maksajana on muu kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu työnantaja

Työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti Kansaneläkemaksua %:a Sairausvakuutusmaksua %:a
5,10 76,471 23,529
6,15 80,488 19,512
6,75 82,222 17,778

Vuodelta 1988 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

Kansaneläkemaksua %:a Sairausvakuutusmaksua %:a
78,0 22,0
2 §

Vuonna 1988 kertyvistä, vuoteen 1987 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1)työnantajan lapsilisämaksua        0,5 %
2)työnantajan kansaneläkemaksua     79,9 %
3)työnantajan sairausvakuutusmaksua 19,6 %
3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1988, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan myös aikaisemmin maksuun pantuihin, tammikuussa 1988 kertyneisiin, työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.