52/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Laki obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista 29 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (553/69) 12§ ja

lisätään lakiin uusi näin kuuluva 31 a§:

31 a §

Jos joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskija, jolla on liikkeessä joukkovelkakirjoja, joutuu konkurssiin, tuomioistuimen on ilmoitettava siitä viipymättä valtiovarainministeriölle. Ilmoituksen saatuaan valtiovarainministeriön on julkisella kuulutuksella kehotettava niitä, joilla on hallussaan konkurssiin joutuneen joukkovelkakirjoja, maksunsaantioikeuden menettämisen uhalla kahden vuoden kuluessa kuulutuksen antamispäivästä toimittamaan joukkovelkakirjat sen henkilön kirjattaviksi ja merkinnällä varustettaviksi, jonka konkurssituomioistuin on sitä varten määrännyt. Kuulutus on sanottuina vuosina, vähintään kahdesti kumpanakin, velallisen kustannuksella julkaistava Virallisessa lehdessä. Valtiovarainministeriö voi lisäksi määrätä, että kuulutus on julkaistava myös yhdessä tai useammassa kotimaisessa tai ulkomaisessa sanomalehdessä.

Jos joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskija joutuu konkurssiin, voi valtiovarainministeriö määrätä erityisen asiamiehen konkurssihallinnon kanssa valvomaan konkurssipesän rahaksi muuttoa ja joukkovelkakirjojen lunastamista. Asiamiehen palkkio määrätään kuten uskottujen miesten ja toimitsijamiesten palkkio, ja se maksetaan konkurssipesän varoista.

Joukkovelkakirjan haltijalla on oikeus saada maksu saamisestaan niin kuin saamisensa valvonut velkoja siitä huolimatta, ettei saamista ole konkurssissa valvottu muulla tavalla kuin 1 momentissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1988.

Jos valvontapäivä konkurssissa on määrätty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan aikaisempaa lakia.

Hallituksen esitys 45/87
Pankkivaliok. miet. 2/87
Suuren valiok. miet. 153/87

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.