46/1988

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1988

Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista sekä ammattikalastajille suoritettavan hintatuen soveltamisesta

Valtioneuvosto on kalansaaliin hintatuesta 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (621/75) 2§:n nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnat ja tavoitehinnat ovat:

vähimmäishinta tavoitehinta
1) kulutussilakka, joka täyttää luokittelua, käsittelyä ja laatua koskevat vaatimukset
-1.1.-31.3. 2,60 2,60
2) teollisuussilakka ja kilohaili, jotka täyttävät luokittelua, käsittelyä ja laatua koskevat vaatimukset
-1.1.-31.3. 2,15 2,60
2 §

1§:ssä vahvistettuja vähimmäishintoja ja tavoitehintoja sovelletaan ammattikalastajien myydessä tässä päätöksessä mainittuja kalalajeja.

1§:n kohdassa 1) tarkoitetun kulutussilakan ja kohdassa 2) tarkoitetun teollisuussilakan ja kilohailin osalta kalaraaka-ainetta ostavalla yrityksellä on oikeus vähentää vähimmäishinnasta enintään 20 penniä kulutussilakaksi tai raaka-aineeksi käyttöön otettua kalakiloa kohden lajittelupalkkiona.

3 §

Teollisuussilakan ja kilohailin hintatukea voidaan suorittaa tulo- ja menoarvion rajoissa maa- ja metsätalousministeriöön toimitettujen hakemusten perusteella.

Vuotta 1988 koskevan teollisuussilakan ja kilohailin hintatuen hakemisesta ja maksatuksesta sovelletaan kolmea hakemuskautta. Ensimmäinen hakemuskausi on 1.1-31.3.1988 ja sen osalta hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön 1.6.1988 mennessä.

4 §

Teollisuussilakasta ja kilohailista hintatukeen oikeutetulle hakijalle maksettava hintatuen enimmäismäärä ajalta 1.1.-31.3.1988 on 8 000 markkaa.

5 §

Mikäli hintatukihakemusta ei ole toimitettu maa- ja metsätalousministeriöön 3§:ssä mainittuun määräaikaan mennessä, hintatuki voidaan jättää suorittamatta hakemuskaudelta.

6 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa maa- ja metsätalousministeriö.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 1988. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1988 alkaen.

Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvoston 30 päivänä joulukuuta 1986 (1034/86), 12 päivänä helmikuuta 1987 (125/87) ja 7 päivänä toukokuuta 1987 (479/87) antamat päätökset myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista sekä ammattikalastajille suoritettavan hintatuen soveltamisesta.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1988

Ministeri
Ole Norrback

Toimituspäällikkö
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.