8/1988

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittaustoimituksista ja tehtävistä perittävistä työaikakorvauksista ja täydentämiskorvauksista sekä lohkomisista ja halkomisista perittävistä pinta-alakorvauksista

Maa- ja metsätalousministeriö on maanmittausmaksusta 19 päivänä toukokuuta 1972 annetun asetuksen (398/72) 1§:n 1 momentin ja 5§:n 1 momentin sekä 5 a§:n nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (747/75), päättänyt:

1 §

Päiväpalkka työaikakorvauksen laskemista varten on kultakin toimitukseen tai tehtävään käytetyltä päivältä, milloin työn on suorittanut:

1) korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, 900 markkaa;

2) maanmittausteknikko tai muu vastaava henkilö, 590 markkaa;

3) kartoittaja tai muu vastaava henkilö, 540 markkaa; ja

4) kartanpiirtäjä, toimistosihteeri tai muu vastaava henkilö, 440 markkaa.

2 §

Pinta-alakorvaus lohkomistoimituksesta on kultakin tilaksi erotetulta tai tilaan siirretyltä määräalalta seuraava:

Erotetun tai tilaan Pinta-alakorvaus siirretyn määräalan >pinta-ala enintään Pinta-alakorvaus
ha mk
0,5 1 400
1 1 700
5 2 200
10 2 700
20 3 200
30 3 700
40 4 100
50 4 500

Jos erotetun tai tilaan siirretyn määräalan pinta-ala on yli 50 hehtaaria, pinta-alakorvaus on 4 500 markkaa lisättynä 300 markalla kultakin 50 hehtaaria ylittävältä 10 hehtaarilta tai sen osalta.

Milloin kartta on laadittu myös kantatilasta tai tilasta, johon määräala siirretään, on pinta-alakorvaus kartan laatimisesta kultakin kantatilan tai siirron vastaanottavan tilan hehtaarilta tai sen osalta 80 markkaa.

Pinta-alakorvaus halkomisena aloitetusta ja jyvityksen jälkeen lohkomiseksi muutetusta toimituksesta määrätään sen mukaan kuin pinta-alakorvauksesta on halkomistoimituksen osalta 3§:ssä määrätty.

3 §

Pinta-alakorvaus halkomistoimituksesta on halotun tilan kokonaispinta-alaa vastaava perusmaksu lisättynä muodostettujen tilojen lukumäärän ja sanottua pinta-alaa vastaavan lisämaksun tulolla.

Halotun tilan kokonaispinta-ala enintään Perusmaksu Lisämaksu kutakin muodostettua tilaa kohti
ha mk mk
2 0 1800
5 1 500 1 800
10 2 500 2 000
20 3 500 2 000
30 4 500 2 200
40 5 500 2 200
50 6 600 2 400
60 7 700 2 400
70 8 800 2 600
80 9 900 2 600
90 11 000 2 800
100 12 000 2 800

Jos halkomalla jaetun tilan kokonaispinta-ala on yli 100 hehtaaria, perusmaksu on 12 000 markkaa lisättynä 1 000 markalla kultakin 100 hehtaaria ylittävältä 50 hehtaarilta tai sen osalta. Lisämaksu on 2 800 markkaa lisättynä 300 markalla kultakin 100 hehtaaria ylittävältä 50 hehtaarilta tai sen osalta.

Jos tila on halottu neljään tai useampaan osaan, alennetaan lisämaksun koko määrää 2 prosentilla kutakin muodostettua tilaa kohti, kuitenkin enintään 30 prosenttia.

4 §

Täydentämiskorvaus on rasitustodistuksen hankkimisesta 160 markkaa, virkatodistuksen hankkimisesta 25 markkaa ja muun asiakirjan hankkimisesta 80 markkaa.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1988 ja sillä kumotaan 2 päivänä toukokuuta 1985 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (368/85) maanmittaustoimituksista perittävistä työaikakorvauksista ja täydentämiskorvauksista sekä lohkomisista ja halkomisista perittävistä pinta-alakorvauksista.

Aikaisempia määräyksiä on edelleenkin noudatettava määrättäessä maanmittausmaksua ennen 1 päivää helmikuuta 1988 suoritetuista töistä, lopetetuista toimituksista tai tehtävistä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Ylitarkastaja
Raimo Vajavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.