4/1988

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1987

Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta

Suomen Pankki on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun valuuttalain (954/85) ja sen täytäntöönpanosta samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen (955/85) nojalla

muuttanut mainitun päätöksen soveltamisesta samana päivänä antamansa päätöksen (979/85) 6 luvun 9 ja 10§:n sekä 7 luvun 1§:n 2 momentin ja 5§:n, näistä 6 luvun 9 ja 10§:n sellaisina kuin ne ovat mainitussa Suomen Pankin päätöksessä, 7 luvun 1§:n 2 momentin sellaisena kuin se on 18 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (344/86) ja 7 luvun 5§:n sellaisena kuin se on 13 päivänä toukokuuta 1987 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (513/87), seuraavasti:

6 luku

Luotot ja vakuudet

9 §

Vakuuden antaminen ulkomailla asuvalle on sallittua Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.

10 §

Vakuuden vastaanottaminen ulkomailla asuvalta on sallittua.

7 luku

Arvopaperisijoitukset ja sijoitukset kiinteään omaisuuteen sekä tavarasijoitukset

1 §

Suomesta ulkomaille muuttaneelle saadaan myydä, sen lisäksi mitä 1 momentissa on todettu, suomalaisen rahastoyhtiön hoitaman sijoitusrahaston osuuksia ja Helsingin Arvopaperipörssissä tai Suomen Pankin hyväksymillä OTC-markkinoilla Suomessa noteerattuja ja tästä pörssistä tai näiltä markkinoilta hankittavia suomalaisia joukkovelkakirjoja, edellyttäen että sijoitusrahaston osuudet ja joukkovelkakirjat hankitaan Suomesta ulkomaille muuttaneen henkilön kotimaisen markkatilin varoilla tai Suomessa olevan omaisuuden tuotoilla tai myyntituloilla.


5 §

Valuuttamääräysten sallimalla tavalla Suomessa asuvan omistukseen tulleiden ulkomaisten arvopapereiden ostaminen ja myyminen Suomessa asuvien kesken on sallittua. Ulkomaisten arvopapereiden ostamista valuuttapankilta tai muulta arvopapereiden välittäjältä koskevat kuitenkin tämän luvun 3§:n 1 momentissa olevat rajoitukset. Suomalaisilta vakuutusyhtiöiltä tai sijoitusrahastotoimintaa harjoittavilta suomalaisilta rahastoyhtiöiltä Suomessa asuva saa ostaa vain tämän luvun 3§:n 3 momentissa mainittuja ulkomaisia arvopapereita.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1988.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1987

SUOMEN PANKKI


Rolf Kullberg Johtokunnan puheenjohtaja


Pentti Uusivirta Johtokunnan jäsen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.