Säädökset alkuperäisinä: 1988

1384/1988
Opetusministeriön päätös video- ja muiden kuvaohjelmien merkitsemisestä
1383/1988
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valvontalisensioinnista annetun päätöksen muuttamisesta
1382/1988
Valtioneuvoston päätös eräiden henkilörekisterien rekisteriselosteiden nähtävillä pidosta
1381/1988
Asetus museoviraston suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1380/1988
Asetus koulutustoimikunnista
1379/1988
Asetus ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1378/1988
Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1377/1988
Laki ilmailulain 37 ja 63§:n muuttamisesta
1376/1988
Laki ilmailuhallinnon taloudenhoidon yleisistä perusteista
1375/1988
Valtioneuvoston päätös kunnan osista, joilla aluepoliittista tukea myönnetään suurempana kuin kunnan muissa osissa
1374/1988
Valtioneuvoston päätös eräiden kuntien ja kunnan osien määräämisestä erityisalueiksi
1373/1988
Valtioneuvoston päätös perusvyöhykkeistä ja tukialueista
1372/1988
Asetus lääninhallitusten, väestörekisterikeskuksen ja rekisteritoimistojen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1371/1988
Asetus ulkoasiainhallinnon eräiden virkojen perustamisesta
1370/1988
Laki palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta
1369/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsähallituksen piirihallinnosta
1368/1988
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen ja alueen siirtämisestä Hartolan kunnasta Sysmän kuntaan
1367/1988
Sisäasiainministeriön päätös tilan ja tilanosan siirtämisestä Savonlinnan kaupungista Sulkavan kuntaan
1366/1988
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Nilsiän ja Sonkajärven kunnista Varpaisjärven kuntaan
1365/1988
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Oravaisten ja Vöyrin kuntien välillä
1364/1988
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
1363/1988
Asetus kalansaaliin hintatuesta annetun asetuksen muuttamisesta
1362/1988
Asetus sotilaskurinpitoasetuksen muuttamisesta
1361/1988
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1360/1988
Laki metsänparannuslain 13§:n muuttamisesta
1359/1988
Asetus eräiden liikenneministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1358/1988
Asetus lisenssivirastosta annetun asetuksen 20§:n muuttamisesta
1357/1988
Asetus haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annetun asetuksen muuttamisesta
1356/1988
Laki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annetun lain muuttamisesta
1355/1988
Laki nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 7§:n muuttamisesta
1354/1988
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
1353/1988
Laki leipomotyölain 2 ja 3§:n muuttamisesta
1352/1988
Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain muuttamisesta
1351/1988
Laki työaikalain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.