Säädökset alkuperäisinä: 1987

900/1987
Asetus maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
899/1987
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 7 §:n muuttamisesta
898/1987
Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
897/1987
Laki ulosottolain muuttamisesta
896/1987
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
895/1987
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta
894/1987
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
893/1987
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta
892/1987
Laki kirkkolain muuttamisesta
891/1987
Valtiovarainministeriön päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
890/1987
Valtioneuvoston päätös yleisistä ohjeista raskasta polttoöljyä käyttävien voimalaitosten ja kattilalaitosten rikkidioksidipäästöjen rajoittamiseksi
889/1987
Valtioneuvoston päätös yleisistä ohjeista öljynjalostamoiden rikkiyhdisteiden päästöjen rajoittamiseksi
888/1987
Valtioneuvoston päätös kivihiilen rikkipitoisuudesta
887/1987
Valtioneuvoston päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1988
886/1987
Valtioneuvoston päätös asbestityöstä
885/1987
Valtioneuvoston päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
884/1987
Asetus valtionavusta hevosjalostuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
883/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vuoden 1987 satovahinkojen johdosta myönnettävistä korkotukilainoista
882/1987
Laki vuoden 1987 satovahinkojen johdosta myönnettävistä korkotukilainoista
881/1987
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
880/1987
Asetus valtion tulo- ja menoarviosta sekä kirjanpidosta annetun asetuksen muuttamisesta
879/1987
Muutoksia vuoden 1987 tulo- ja menoarvioon
878/1987
Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6§:n muuttamisesta
877/1987
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
876/1987
Valtiovarainministeriön päätös maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien arvon perusteista Annettu Helsingissä päivänä marraskuuta 1987
875/1987
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
874/1987
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
873/1987
Laki tieliikennelain muuttamisesta
872/1987
Laki polttoaineverosta annetun lain 4§:n muuttamisesta
871/1987
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1988 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
870/1987
Verohallituksen päätös vuodelta 1987 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
869/1987
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1988
868/1987
Asetus kulutustavaroiden alkuperämaan ilmoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
867/1987
Asetus väestörekisterikeskuksen maksuasetuksen muuttamisesta
866/1987
Laki suvereniteettisaariin ja valtakunnanrajan tarkistamiseen liittyvistä kiinteistöjaotuksellisista toimenpiteistä
865/1987
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määrien korottamisesta palkan ulosmittauksessa
864/1987
Oikeusministeriön päätös vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta
863/1987
Valtioneuvoston päätös viljelijöille maksettavasta sokerijuurikkaiden lisähinnasta
862/1987
Asetus kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen estämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
861/1987
Asetus video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta
860/1987
Asetus vesiasetuksen muuttamisesta
859/1987
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 5 ja 10§:n muuttamisesta
858/1987
Laki eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
857/1987
Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta
856/1987
Laki asuntotulon verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 1§:n muuttamisesta
855/1987
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
854/1987
Asetus autorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista
853/1987
Liikenneministeriön päätös linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen 15§:n muuttamisesta
852/1987
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen soveltamisesta annetun liikenne- ministeriön päätöksen muuttamisesta
851/1987
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.