Säädökset alkuperäisinä: 1987

950/1987
Sisäasiainministeriön päätös erään tilan ja tilanosan siirtämisestä Heinäveden kunnasta Tuusniemen kuntaan
949/1987
Sisäasiainministeriön päätös erään pakkolunastusyksikön siirtämisestä Mustasaaren kunnasta Vaasan kaupunkiin
948/1987
Sisäasiainministeriön päätös erään tilanosan siirtämisestä Mustasaaren kunnasta Laihian kuntaan
947/1987
Valtioneuvoston päätös tavaroiden tuonnista tai viennistä ilman tuontilisenssiä tai hyväksyttyä >vientitarkkailuilmoitusta
946/1987
Laki aluevaihdosta valtion ja Hangon kaupungin välillä
945/1987
Laki valtion suhdannerahastosta annetun lain 3§:n muuttamisesta
944/1987
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
943/1987
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10§:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9§:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
942/1987
Valtioneuvoston päätös työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1988
941/1987
Asetus ionisoimattoman säteilyn valvonnasta
940/1987
Asetus autorekisterikeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
939/1987
Asetus Suomen elokuva-arkiston suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
938/1987
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
937/1987
Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
936/1987
Laki merimieslain 15 ja 83 §:n muuttamisesta
935/1987
Laki työsopimuslain 17 ja 54 §:n muuttamisesta
934/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kananmunien laatuhinnoittelusta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta
933/1987
Valtioneuvoston päätös kananmunien haudontojen rajoittamisesta
932/1987
Asetus ravinto- tai lääkeaineisiin myönnettävästä patentista
931/1987
Asetus kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
930/1987
Asetus rajavartiolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
929/1987
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
928/1987
Laki kananmunien ja kananmunavalmisteiden tarkastuksesta ja hinnanalennuskorvauksen maksamisesta annetun lain 8§:n muuttamisesta
927/1987
Laki ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta annetun lain 5§:n muuttamisesta
926/1987
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
925/1987
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisten hoitomenoina hyväksyttävien keskimääräisten kustannusten tarkistamisesta
924/1987
Valtioneuvoston päätös tupakkatuotteista suoritettavasta lisäverosta
923/1987
Valtioneuvoston päätös perunan tullin väliaikaisesta muuttamisesta
922/1987
Valtioneuvoston päätös yleisohjeeksi keskuslämmitysasuntojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
921/1987
Valtioneuvoston päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korotusten enimmäismääristä
920/1987
Laki eräiden asuntolainojen koron alentamisen sekä lyhennysten ja korkojen lykkäämisen väliaikaisesta järjestämisestä
919/1987
Laki lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 8§:n muuttamisesta
918/1987
Asetus Tshekkoslovakian kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehtyyn sopimukseen liittyvää pöytäkirjaa n:o 3 koskevien muutosten voimaansaattamisesta
917/1987
Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja sanottujen muutosten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
916/1987
Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) liittyvän Geneven pöytäkirjan (1987) voimaansaattamisesta
915/1987
Asetus harmonoitua tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
914/1987
Asetus yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen sekä sen I liitteen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
913/1987
Laki yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sekä sen I liitteen eräiden määräysten hyväksymisestä
912/1987
Asetus tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
911/1987
Laki tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
910/1987
Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1988
909/1987
Asetus säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta
908/1987
Asetus Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
907/1987
Laki Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
906/1987
Asetus Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
905/1987
Laki Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
904/1987
Asetus Jugoslavian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaan>tulosta
903/1987
Laki Jugoslavian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
902/1987
Liikenneministeriön päätös sotilasajoneuvoasetuksen soveltamisesta
901/1987
Sotilasajoneuvoasetus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.