Säädökset alkuperäisinä: 1987

1000/1987
Verohallituksen päätös vuodelta 1987 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
999/1987
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
998/1987
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
997/1987
Asetus Saksan liittotasavallan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen toimeenpanemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
996/1987
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä virka-avusta veroasioissa tehtyyn sopimukseen liittyvän lisäsopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
995/1987
Laki Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä virka-avusta veroasioissa tehtyyn sopimukseen liittyvän lisäsopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
994/1987
Asetus hintojen, myyntiehtojen ja kuljetushintojen julkistamisesta ja noudattamisesta eräiden rauta- ja terästuotteiden kaupassa annetun asetuksen 1 ja 3§:n muuttamisesta
993/1987
Asetus rautatiehenkilökunnan oikeudesta saada maksutonta lääkärin- ja sairashuonehoitoa annetun asetuksen 1§:n 1 momentin muuttamisesta
992/1987
Laki säteilysuojauslain muuttamisesta
991/1987
Laki sähkölain muuttamisesta
990/1987
Ydinenergialaki
989/1987
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valvontalisensioinnista annetun päätöksen muuttamisesta
988/1987
Valtioneuvoston päätös eräiden kuntien ja kunnanosien määräämisestä erityisalueiksi
987/1987
Valtioneuvoston päätös kunnanosista, joilla aluepoliittista tukea myönnetään korkeampana kuin kunnan muissa osissa
986/1987
Valtioneuvoston päätös perusvyöhykkeistä ja tukialueista
985/1987
Laki eräiden Porissa sijaitsevien asuinkiinteistöjen myymisestä Suomen Kiinteistönvälitys Oy:lle
984/1987
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta
983/1987
Laki akordilain voimassaoloajasta
982/1987
Laki konkurssisäännön väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimassaoloajasta
981/1987
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
980/1987
Asetus kokoontumishuoneistoista ja kokoontumisalueista annetun asetuksen 10§:n muuttamisesta
979/1987
Laki rakennuslain 136§:n 2 momentin kumoamisesta
978/1987
Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
977/1987
Laki asuntosäästöpalkkiolain 3 ja 4§:n muuttamisesta
976/1987
Laki leimaverolain muuttamisesta
975/1987
Laki liikepankkilain muuttamisesta
974/1987
Laki pankkitarkastuslain 1§:n muuttamisesta
973/1987
Laki Postipankki Oy:n investointirahastosta
972/1987
Laki Postipankki Oy:stä
971/1987
Valtioneuvoston päätös valtion työmaiden huollosta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
970/1987
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin terveydenhuollon ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
969/1987
Valtioneuvoston päätös kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta
968/1987
Laki tasausverolain muuttamisesta
967/1987
Laki valkuaisverosta annetun lain 15§:n muuttamisesta
966/1987
Laki rehuseosverosta annetun lain 4 ja 12§:n muuttamisesta
965/1987
Laki öljyväkirehuverosta annetun lain kumoamisesta
964/1987
Laki lannoiteverosta annetun lain 4 ja 13§:n muuttamisesta
963/1987
Valtiovarainministeriön päätös Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
962/1987
Asetus liikevaihtoveroasetuksen 1 §:n muuttamisesta
961/1987
Laki maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta
960/1987
Laki verohallinnosta
959/1987
Laki kerman ja vähärasvaisen maidon tasausmaksusta annetun lain 22§:n muuttamisesta
958/1987
Laki vuoden 1988 poikkeussäännöksistä verolakeihin
957/1987
Laki velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
956/1987
Laki tulo- ja varallisuusverolain 36 §:n muuttamisesta
955/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maidontarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
954/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maitonäytteistä
953/1987
Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Lappeenrannan kaupungin ja Ylämaan kunnan välillä
952/1987
Sisäasiainministeriön päätös erään tilan ja tilanosan siirtämisestä Konneveden kunnasta Rautalammin kuntaan
951/1987
Sisäasiainministeriön päätös erään tilanosan siirtämisestä Virtain kaupungista Peräseinäjoen kuntaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.