Säädökset alkuperäisinä: 1987

1050/1987
Laki asuntohallituksesta annetun lain 3§:n kumoamisesta
1049/1987
Laki vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain 5§:n kumoamisesta
1048/1987
Asetus työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun asetuksen muuttamisesta
1047/1987
Asetus valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1046/1987
Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1045/1987
Asetus kansanterveyslaitoksessa suoritetuista tutkimuksista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta
1044/1987
Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1043/1987
Asetus mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista annetun asetuksen 2 ja 2 a§:n muuttamisesta
1042/1987
Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista annetun asetuksen muuttamisesta
1041/1987
Asetus terveyskeskukselle työterveyshuollosta perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
1040/1987
Asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1039/1987
Laki tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain muuttamisesta
1038/1987
Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 2§:n muuttamisesta
1037/1987
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27§:n muuttamisesta
1036/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsänviljelyaineiston kaupasta
1035/1987
Valtioneuvoston päätös maidosta suoritettavasta lisähinnasta
1034/1987
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta
1033/1987
Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1032/1987
Asetus Neuvostoliiton ja Ruotsin kalastusalusten Suomen kalastusvyöhykkeellä harjoittamasta kalastuksesta vuonna 1988
1031/1987
Laki torjunta-ainelain muuttamisesta
1030/1987
Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
1029/1987
Laki vammaisten ammattikouluista annetun lain 2§:n kumoamisesta
1028/1987
Laki saamelaisalueen ammatillisesta koulutuskeskuksesta annetun lain 3§:n kumoamisesta
1027/1987
Laki ammattikoulujen opettajaopistoista annetun lain 2§:n kumoamisesta
1026/1987
Laki maatalousnormaalikoulusta annetun lain 2§:n kumoamisesta
1025/1987
Laki valtion audiovisuaalisesta keskuksesta annetun lain 4§:n kumoamisesta
1024/1987
Laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5§:n kumoamisesta
1023/1987
Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 9§:n kumoamisesta
1022/1987
Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 9§:n kumoamisesta
1021/1987
Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 14§:n kumoamisesta
1020/1987
Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain 3§:n kumoamisesta
1019/1987
Laki Heinolan kurssikeskuksesta annetun lain 2§:n kumoamisesta
1018/1987
Laki kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta annetun lain 3§:n kumoamisesta
1017/1987
Laki rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta
1016/1987
Laki museovirastosta annetun lain 2§:n kumoamisesta
1015/1987
Laki kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun lain 3§:n kumoamisesta
1014/1987
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sotilasvammalain 18§:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1013/1987
Laki sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta annetun lain 7 a§:n muuttamisesta
1011/1987
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15§:n muuttamisesta
1010/1987
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
1009/1987
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1008/1987
Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1988
1007/1987
Laki vuodelta 1988 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
1006/1987
Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
1005/1987
Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain 15§:n muuttamisesta
1004/1987
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 8§:n muuttamisesta
1003/1987
Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain muuttamisesta
1002/1987
Laki kirkkolain 501 ja 524 a§:n muuttamisesta
1001/1987
Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 13 ja 14§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.