Säädökset alkuperäisinä: 1987

1100/1987
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3§:n muuttamisesta
1099/1987
Laki tasavallan presidentin kansliasta
1098/1987
Laki Suomen Hallitusmuodon 87§:n muuttamisesta
1097/1987
Asetus kouluhallituksesta annetun asetuksen 30 ja 31§:n muuttamisesta
1096/1987
Asetus iltalukioasetuksen 22 ja 25§:n muuttamisesta
1095/1987
Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen 2 ja 3§:n muuttamisesta
1094/1987
Asetus lukioasetuksen muuttamisesta
1093/1987
Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta
1092/1987
Asetus kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
1091/1987
Asetus liikuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
1090/1987
Asetus maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
1089/1987
Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
1088/1987
Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
1087/1987
Asetus Ilmatieteen laitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1086/1987
Asetus posti- ja telelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1085/1987
Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1084/1987
Asetus lehtien postimaksuja käsittelevästä lautakunnasta
1083/1987
Telemaksuasetus
1082/1987
Laki autorekisterikeskuksesta annetun lain 2 ja 5§:n kumoamisesta
1081/1987
Laki ilmatieteen laitoksesta annetun lain 2§:n kumoamisesta
1080/1987
Laki valtionrautateiden viroista ja toimista annetun lain kumoamisesta
1079/1987
Laki posti- ja telelaitoksesta annetun lain 3§:n ja 5§:n 3 momentin kumoamisesta
1078/1987
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
1077/1987
Asetus työllisyyslain 8§:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden toimeenpanosta valtion virastoissa ja laitoksissa
1076/1987
Asetus Suomen rahapajasta annetun asetuksen muuttamisesta
1075/1987
Asetus valtion palveluksessa olevien konekirjoittajien työtaidosta annetun asetuksen kumoamisesta
1074/1987
Asetus valtiontalouden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1073/1987
Asetus valtion talonrakennushankkeista annetun asetuksen muuttamisesta
1072/1987
Asetus valtion rakennusmaan hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1071/1987
Asetus rakennushallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1070/1987
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 46 b §:n muuttamisesta
1069/1987
Laki vuodelta 1988 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
1068/1987
Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
1067/1987
Sisäasiainministeriön päätös erään tilan ja eräiden tilanosien siirtämisestä Toholammin kunnasta Kälviän kuntaan
1066/1987
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilanosien ja alueiden siirtämisestä Kuusamon kunnasta Taivalkosken kuntaan
1065/1987
Sisäasiainministeriön päätös erään alueen siirtämisestä Ikaalisten kaupungista Viljakkalan kuntaan
1064/1987
Asetus jäätelöasetuksen muuttamisesta
1063/1987
Asetus sähkölaitoksen huolehdittavista sähkölaitteistojen tarkastuksista perittävistä maksuista
1062/1987
Asetus hissien tarkastuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1061/1987
Asetus sähkölaitteiden tarkastuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1060/1987
Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
1059/1987
Asetus luotsausmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1058/1987
Asetus merenkulkulaitoksen alusten hinausmaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
1057/1987
Asetus poliisin maksuasetuksen muuttamisesta
1056/1987
Asetus poliisin henkilörekistereistä
1055/1987
Laki palosuojelumaksusta annetun lain 1 ja 3§:n muuttamisesta
1054/1987
Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen koron väliaikaisesta alentamisesta
1053/1987
Asetus vesiasiain neuvottelukunnasta
1052/1987
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1051/1987
Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.