Säädökset alkuperäisinä: 1987

1150/1987
Asetus merentutkimuslaitoksen tutkimuksista, selvityksistä ja muista palveluksista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1149/1987
Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1148/1987
Asetus kuluttaja-asiamiehestä annetun asetuksen muuttamisesta
1147/1987
Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain muuttamisesta
1146/1987
Laki valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun lain 2§:n kumoamisesta
1145/1987
Laki geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain 3§:n kumoamisesta
1144/1987
Laki teknillisestä tarkastuskeskuksesta annetun lain 7§:n kumoamisesta
1143/1987
Laki teollisuussihteereistä annetun lain 1§:n muuttamisesta
1142/1987
Asetus valtiokonttorista annetun asetuksen muuttamisesta
1141/1987
Asetus valtiovarainministeriöstä
1140/1987
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös vastustettavista eläintaudeista
1139/1987
Valtioneuvoston päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta
1138/1987
Valtioneuvoston päätös riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimuksista ja palveluksista perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1137/1987
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1136/1987
Asetus eläinsuojeluasetuksen 1§:n muuttamisesta
1135/1987
Asetus eläinlääkärin oikeudesta luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintää varten
1134/1987
Asetus kasvintarkastuksesta perittävistä maksuista
1133/1987
Asetus karhun, suden ja ahman metsästämisestä
1132/1987
Asetus maidontarkastusasetuksen 4§:n muuttamisesta
1131/1987
Laki riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta
1130/1987
Laki luopumiseläkelain 9§:n muuttamisesta
1129/1987
Asetus valtion hevosjalostuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1128/1987
Asetus valtion maitotalouden tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1127/1987
Asetus valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1126/1987
Asetus valtion siementarkastuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1125/1987
Asetus valtion maatalouskemian laitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1124/1987
Asetus geodeettisesta laitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1123/1987
Asetus valtion maatalousteknologian tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1122/1987
Asetus maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1121/1987
Laki verotuslain muuttamisesta
1120/1987
Laki tulo- ja varallisuusverolain 22§:n muuttamisesta
1119/1987
Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta
1118/1987
Laki leimaverolain muuttamisesta
1117/1987
Valtioneuvoston päätös vajaakuntoisten työhönsijoituksen tukitoimenpiteistä
1116/1987
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä rintamasotilaseläkkeen maksamista varten
1115/1987
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä kansaneläkelain mukaisen lisäosan maksamista varten
1114/1987
Valtioneuvoston päätös työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 10§:n muuttamisesta
1113/1987
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
1112/1987
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
1111/1987
Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3§:n muuttamisesta
1110/1987
Laki kansanterveyslain 14§:n muuttamisesta
1109/1987
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1108/1987
Laki työntekijäin eläkelain soveltamisesta postipankkilaissa tarkoitetun Postipankin henkilökunnan työ- ja virkasuhteisiin
1107/1987
Laki lapsilisälain 1§:n muuttamisesta
1106/1987
Laki säteilyturvakeskuksesta annetun lain 3§:n kumoamisesta
1105/1987
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestyksen muuttamisesta
1104/1987
Asetus läänin nuorisolautakunnasta
1103/1987
Asetus yleisarkistoista annetun asetuksen muuttamisesta
1102/1987
Laki valtion virkaehtosopimuslain 1§:n muuttamisesta
1101/1987
Laki valtion virkamieslain 4§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.