Säädökset alkuperäisinä: 1987

1200/1987
Asetus eräiden valtion palveluksessa olevien osa-aikaisten ja sivutoimisten virkamiesten sekä tuntiopettajien vuosilomasta ja vuosilomakorvauksesta
1199/1987
Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta
1198/1987
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta
1197/1987
Asetus asuntohallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1196/1987
Asetus vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1195/1987
Asetus säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1194/1987
Asetus rajavartiolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1193/1987
Laki työttömyysturvalain 39§:n muuttamisesta
1192/1987
Laki sosiaaliministeriön vakuutusosastosta annetun lain kumoamisesta
1191/1987
Asetus tie- ja vesirakennuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1190/1987
Asetus valtion liiketaitosten työehtosopimuksesta
1189/1987
Asetus valtion tietokonekeskuksesta annetun asetuksen 11§:n muuttamisesta
1188/1987
Asetus valtion painatuskeskuksesta annetun asetuksen 8 a ja 9§:n muuttamisesta
1187/1987
Asetus Valtionhallinnon kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1186/1987
Asetus tilastokeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1185/1987
Asetus yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1184/1987
Asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1183/1987
Asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta
1182/1987
Asetus henkilörekisteriasetuksen 13 §:n muuttamisesta
1181/1987
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
1180/1987
Asetus lääkelaboratoriosta annetun asetuksen muuttamisesta
1179/1987
Asetus kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1178/1987
Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1177/1987
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
1176/1987
Asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1175/1987
Asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1174/1987
Laki työllisyyslain 20 ja 29§:n muuttamisesta
1173/1987
Laki lääkelaboratoriosta annetun lain muuttamisesta
1172/1987
Laki kansanterveyslaitoksesta annetun lain muuttamisesta
1171/1987
Valtiovarainministeriön päätös taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1170/1987
Valtioneuvoston päätös erityisryhmien liikunnan neuvottelukunnasta
1169/1987
Valtioneuvoston päätös teollisuustullien ehdoista
1168/1987
Valtioneuvoston päätös eräiden maataloustuotteiden tullien muuttamisesta
1167/1987
Asetus tullitariffilain soveltamisesta
1166/1987
Laki liikevaihtoverolain 60§:n muuttamisesta
1165/1987
Laki tullilain muuttamisesta
1164/1987
Laki ulkoasiainhallinnosta
1163/1987
Asetus rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta
1162/1987
Asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
1161/1987
Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1160/1987
Asetus kunnallistalouden neuvottelukunnasta annetun asetuksen 8§:n muuttamisesta
1159/1987
Asetus pelastushallinnon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1158/1987
Laki pelastushallinnon koulutuskeskuksesta annetun lain 3§:n kumoamisesta
1157/1987
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä
1156/1987
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös alueelliseen kuljetustukeen oikeuttavasta vähimmästä kuljetusmaksusta
1155/1987
Liikenneministeriön päätös ammattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen harjoittamiseen myönnettävien tavaraliikennelupien rajoituksista
1154/1987
Liikenneministeriön päätös Euroopan kuljetusministerikonferenssin (CEMT) kansainvälisiä muuttokuljetuksia ja kansainvälistä monenkeskistä kiintiöjärjestelmää koskevien päätöslauselmien 53 ja 26 noudattamisesta
1153/1987
Valtioneuvoston päätös Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab:n määräämisestä toimimaan eräissä kunnissa
1152/1987
Valtioneuvoston päätös Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab:n määräämisestä toimimaan eräissä kunnissa
1151/1987
Asetus lästimaksusta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.