Säädökset alkuperäisinä: 1987

50/1987
Asetus vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
49/1987
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista annetun asetuksen muuttamisesta
48/1987
Asetus työttömyyden lieventämiseen liittyvistä metsänhoidollisista töistä annetun asetuksen muuttamisesta
47/1987
Laki työllisyyskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
46/1987
Suomen tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1987
45/1987
Asetus vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
44/1987
Asetus asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta
43/1987
Asetus hevostalousneuvottelukunnasta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
42/1987
Asetus ammattikasvatusneuvostosta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
41/1987
Asetus Intian kanssa eräiden tekstiilituotteiden Intiasta Suomeen tapahtuvasta viennistä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
40/1987
Asetus kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehtyjen, vuoden 1949 Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
39/1987
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 1 §:n muuttamisesta
38/1987
Laki työntekijäin eläkelain 1§:n muuttamisesta
37/1987
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
36/1987
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
35/1987
Koskiensuojelulaki
34/1987
Laki Suomen kansalaisen oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katsomatta annetun lain muuttamisesta
33/1987
Laki kirkkolain muuttamisesta
32/1987
Maatilahallituksen päätös tärkeimpien kasvilajien lajikkeista
31/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös porsaiden kerroskasvatuksesta
30/1987
Asetus Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn tieteellis-teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
29/1987
Laki työsuojelun valvonnasta annetun lain muuttamisesta
28/1987
Laki laivatyöturvallisuuslain kumoamisesta
27/1987
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
26/1987
Liikenneministeriön päätös yleisistä nopeusrajoituksista
25/1987
Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
24/1987
Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
23/1987
Asetus sodan 1941-1945 muistomitalista annetun asetuksen 2 ja 5§:n muuttamisesta
22/1987
Asetus kansainvälisestä yhteistoiminnasta vapausrangaistusten täytäntöönpanossa
21/1987
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta vapausrangaistusten täytäntöönpanossa
20/1987
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta
19/1987
Laki geodeettisesta laitoksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
18/1987
Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan annetun lain 4§:n muuttamisesta
17/1987
Sisäasiainministeriön päätös peliautomaatista saatavan tavaravoiton arvon enimmäismäärästä
16/1987
Valtioneuvoston päätös Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab:n määräämisestä toimimaan eräissä kunnissa
15/1987
Asetus pellon käytön rajoittamisesta annetun asetuksen 11 a §:n kumoamisesta
14/1987
Asetus maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
13/1987
Laki vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain 20§:n muuttamisesta
12/1987
Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain 22§:n muuttamisesta
11/1987
Laki asuntotuotantolain muuttamisesta
10/1987
Laki eräiden virastojen ja laitosten menosääntöjen perusteiden muuttamisesta
9/1987
Laki valtion eläkelain 8§:n muuttamisesta
8/1987
Laki valtion eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
7/1987
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 46 b §:n muuttamisesta
6/1987
Laki liikevaihtoverolain 55 b §:n muuttamisesta
5/1987
Valtioneuvoston päätös Euroopan talousyhteisöstä peräisin olevien eräiden viinien ja väkijuomien tullien muuttamisesta
4/1987
Asetus maatalouden markkinointineuvostosta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
3/1987
Laki pellon käytön rajoittamisesta annetun lain 7a §:n kumoamisesta
2/1987
Laki maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain muuttamisesta
1/1987
Laki valtionavustuksesta kuntien elinkeinoasiamiesten palkkaukseen annetun lain 3§:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.