Säädökset alkuperäisinä: 1987

100/1987
Asetus posti- ja telelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
99/1987
Asetus sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamisalasta annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
98/1987
Asetus näytteenotosta eräissä tapauksissa
97/1987
Asetus kulutustavarasta annettavista tiedoista
96/1987
Asetus elintarvikeasetuksen muuttamisesta
95/1987
Laki opintotukilain muuttamisesta
94/1987
Liikenneministeriön päätös satamalainojen yleisistä ehdoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
93/1987
Valtioneuvoston päätös lapsen sairaanhoito- ja kuntoutusavustuksesta vanhemmille
92/1987
Valtioneuvoston päätös teknologiakeskusten ja -kylien valtionavustuksen yleisistä ehdoista
91/1987
Valtioneuvoston päätös naudanlihan tuotantosopimuksista
90/1987
Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 tehtävistä pellon kesannoimissopimuksista
89/1987
Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 maksettavista pellon metsityspalkkioista
88/1987
Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 tehtävistä maataloustuotannon vähentämissopimuksista
87/1987
Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 tehtävistä tuotannonmuutossopimuksista sekä metsityspalkkioista
86/1987
Asetus Saimaan kanavan lupamaksuista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
85/1987
Laki vuokratulla alueella olevien rakennusten myymisestä Tampereen kaupungille
84/1987
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
83/1987
Asetus työvoimaministeriön hallinnonalan eräiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
82/1987
Asetus geodeettisesta laitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
81/1987
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
80/1987
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikerasvojen myyntipäällysmerkinnöistä
79/1987
Asetus rahankeräysasetuksen 2 §:n muuttamisesta
78/1987
Asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
77/1987
Asetus keskusverolautakunnasta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
76/1987
Asetus välittömän verotuksen piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen 27 §:n muuttamisesta
75/1987
Asetus verotusasetuksen muuttamisesta
74/1987
Laki verotuslain muuttamisesta
73/1987
Laki tapaturmavirastosta annetun lain 1 ja 2§:n muuttamisesta
72/1987
Laki lapsilisälain 1 ja 1 a§:n muuttamisesta
71/1987
Valtioneuvoston päätös kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa vuonna 1987
70/1987
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
69/1987
Asetus vuonna 1985 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
68/1987
Asetus vuonna 1987 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
67/1987
Ammattitautiasetus
66/1987
Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 9 ja 12§:n muuttamisesta
65/1987
Asetus maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä
64/1987
Asetus valtioneuvoston kanslian erään viran perustamisesta ja toisen lakkauttamisesta
63/1987
Valtiovarainministeriön päätös vuonna 1987 kannettavan ennakon perusteeksi pantavasta tulosta
62/1987
Asetus eräiden sosiaali- ja terveysministeriön sekä sen alaisten hallinnonalojen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
61/1987
Asetus eräiden liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
60/1987
Asetus lääninhallitusten eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
59/1987
Asetus rajavartiolaitoksen eräiden toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
58/1987
Asetus poliisin eräiden toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
57/1987
Asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
56/1987
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valvontalisensioinnista annetun päätöksen muuttamisesta
55/1987
Valtioneuvoston päätös kunnanosan määräämisestä erityisalueeksi
54/1987
Asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön sekä sen alaisen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
53/1987
Asetus eräiden valtiovarainministeriön ja sen alaisten hallinnonalojen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
52/1987
Asetus puolustusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
51/1987
Asetus sisäasiainministeriön eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.