Säädökset alkuperäisinä: 1987

150/1987
Asetus Suomen elokuva-arkiston suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
149/1987
Asetus alaltaan vaihtuvista sopimuspalkkaisista professorin viroista
148/1987
Asetus tiedotusopin professorin viran perustamisesta Jyväskylän yliopistoon
147/1987
Asetus katsojien väkivaltaa ja epäsopivaa käyttäytymistä urheilutilaisuuksissa ja erityisesti jalkapallo-otteluissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
146/1987
Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
145/1987
Laki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
144/1987
Asetus luonnonvarainneuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta
143/1987
Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
142/1987
Laki toimenpiteistä Suomen merenkulun turvaamiseksi
141/1987
Laki tuotantotoiminnan alueellisesta tukemisesta annetun lain 1§:n muuttamisesta
140/1987
Metsänparannuslaki
139/1987
Laki keskusmetsälautakunnista ja metsälautakunnista
138/1987
Laki metsähallinnosta
137/1987
Asetus välittömän verotuksen piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
136/1987
Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
135/1987
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
134/1987
Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta
133/1987
Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta
132/1987
Laki tapaturmaviraston eräiden tehtävien siirtämisestä valtiokonttorille
131/1987
Laki maatilatalouden tuloverolain 14§:n muuttamisesta
130/1987
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
129/1987
Laki suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannettavista markkinoimismaksuista annetun lain muuttamisesta
128/1987
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 3 luvun 3 ja 9 §:n muuttamisesta
127/1987
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1987
126/1987
Valtioneuvoston päätös energiataloudellisen tutkimuksen ja koetoiminnan edistämiseen myönnettävien avustusten yleisistä ehdoista
125/1987
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista sekä ammattikalastajille suoritettavan hintatuen soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
124/1987
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista sekä ammattikalastajille suoritettavan hintatuen soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 4§:n muuttamisesta
123/1987
Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 jalostettavaksi toimitetusta kalaraaka-aineesta yrityksille suoritettavasta tuotantotuesta
122/1987
Asetus sanoma- ja aikakauslehtien postimaksuista annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
121/1987
Asetus ilmailuhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
120/1987
Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
119/1987
Asetus erään viran perustamisesta valtiokonttoriin
118/1987
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
117/1987
Asetus ulkoasiainhallinnon eräiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
116/1987
Laki Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
115/1987
Asetus eräiden ympäristöministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
114/1987
Asetus eräiden opetusministeriön ja sen hallinnonalojen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
113/1987
Asetus humanistisen perustutkinnon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
112/1987
Asetus korkeakoulujen eräiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
111/1987
Asetus Valtionhallinnon kehittämiskeskuksesta
110/1987
Laki Valtionhallinnon kehittämiskeskuksesta
109/1987
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös apteekkitavaraluettelosta
108/1987
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
107/1987
Asetus säteilyturvakeskuksesta
106/1987
Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
105/1987
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6§:ssä tarkoitetuista suori- tuksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta annetun päätöksen muuttamisesta
104/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös isonrysän käytöstä eräissä vesissä Inarin kunnan alueella
103/1987
Ympäristöministeriön päätös alueen liittämisestä Hiidenportin kansallispuistoon
102/1987
Asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
101/1987
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen alaisten hallinnonalojen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.