Säädökset alkuperäisinä: 1987

200/1987
Valtioneuvoston päätös kehitysmaiden taloudellista kehitystä varten myönnettävistä korkotukiluotoista
199/1987
Asetus työllisyyskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
198/1987
Asetus valtion siviilisairaalain ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
197/1987
Asetus kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
196/1987
Asetus puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
195/1987
Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
194/1987
Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa tehdyn maksusopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
193/1987
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä Pohjoismaiden kansalaisten oikeudesta käyttää omaa kieltään muussa pohjoismaassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
192/1987
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
191/1987
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä
190/1987
Asetus Helsingin yliopiston kotieläinten jalostustieteen varsinaisen professorin viran opetusalasta
189/1987
Asetus Helsingin yliopiston eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
188/1987
Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
187/1987
Asetus tapaturmavirastosta
186/1987
Asetus ajokorttiasetuksen 34§:n 5 momentin muuttamisesta
185/1987
Laki tieliikennelain 82 §:n muuttamisesta
184/1987
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3§:n muuttamisesta
183/1987
Teletoimintalaki
182/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden elintarvikerasvojen vitaminoinnista sekä lisäaineiden ja tunnistusaineiden käytöstä näihin valmisteisiin
181/1987
Valtioneuvoston päätös hankevientiin liittyvään tarjoustoimintaan myönnettävien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
180/1987
Valtioneuvoston päätös vientituotteiden markkinoinnin edistämiseen myönnettävien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
179/1987
Asetus elintarvikeasetuksen muuttamisesta
178/1987
Asetus tullihallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
177/1987
Asetus valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla
176/1987
Laki valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla
175/1987
Valtiovarainministeriön päätös taidekilpailupalkintojen verovapaudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 8 §:n muuttamisesta
174/1987
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Ilmajoen ja Nurmon kunnista Seinäjoen kaupunkiin annetun valtioneuvoston päätöksen oikaisunluonteisesta korjauksesta
173/1987
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Joutsenon ja Nuijamaan kuntien välillä
172/1987
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen ja tilanosien siirtämisestä Saltvikin kunnasta Getan kuntaan
171/1987
Sisäasiainministeriön päätös kolmen tilan siirtämisestä Lemun kunnasta Askaisten kuntaan
170/1987
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Turun kaupungin ja Kaarinan kunnan välillä
169/1987
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosien ja pakkolunastusyksiköiden siirtämisestä Kangasalan kunnasta Tampereen kaupunkiin
168/1987
Valtioneuvoston päätös rehuksi käytettävien maitotaloustuotteiden hinnanalennuskorvauksista
167/1987
Valtioneuvoston päätös asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
166/1987
Eduskunnan päätös Eduskunnan työjärjestyksen 8§:n muuttamisesta
165/1987
Asetus tie- ja vesirakennuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
164/1987
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 6§:n muuttamisesta
163/1987
Laki liikevaihtoverolain 1 ja 3§:n muuttamisesta
162/1987
Ympäristöministeriön päätös korjausneuvojien palkkaamiseen myönnettävän valtionavustuksen perusteista
161/1987
Valtioneuvoston päätös yleisistä ohjeista rikkihappotehtaiden rikkiyhdisteiden päästöjen rajoittamiseksi
160/1987
Valtioneuvoston päätös yleisistä ohjeista sulfaattisellutehtaiden rikkiyhdisteiden päästöjen rajoittamiseksi
159/1987
Valtioneuvoston päätös kivihiiltä käyttävien voimalaitosten ja kattilalaitosten rikkidioksidipäästöjen rajoittamisesta
158/1987
Valtioneuvoston päätös kevyen polttoöljyn ja dieselöljyn rikkipitoisuudesta
157/1987
Valtioneuvoston päätös yleisistä ohjeista voimalaitosten ja kattilalaitosten hiukkaspäästöjen rajoittamiseksi
156/1987
Asetus asumistukiasetuksen muuttamisesta
155/1987
Laki opintotukilain 10§:n muuttamisesta
154/1987
Laki asumistukilain muuttamisesta
153/1987
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
152/1987
Puolustusministeriön päätös asevelvolliselle suoritettavista matkakorvauksista
151/1987
Asetus vesi- ja ympäristöhallinnosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.