Säädökset alkuperäisinä: 1987

250/1987
Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 8§:n muuttamisesta
249/1987
Laki työaikalain 16§:n muuttamisesta
248/1987
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1987 toimitettavassa verotuksessa
247/1987
Valtioneuvoston päätös linja-autojen linjaliikenteen tuesta
246/1987
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
245/1987
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
244/1987
Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista annettuun asetukseen liittyvien hinnaston soveltamissäännösten muuttamisesta
243/1987
Asetus lukioasetuksen 84 §:n muuttamisesta
242/1987
Asetus peruskouluasetuksen 46 ja 110 §:n muuttamisesta
241/1987
Asetus liikevaihtoveroasetuksen 1§:n väliaikaisesta muuttamisesta
240/1987
Asetus valtion tulo- ja menoarviosta sekä kirjanpidosta annetun asetuksen 25 §:n muuttamisesta
239/1987
Laki kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta
238/1987
Laki eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 3§:n muuttamisesta
237/1987
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
236/1987
Valtioneuvoston päätös kirjastorakennusten suunnittelun, rakentamisen ja normaalihintojen perusteista
235/1987
Valtioneuvoston päätös peruskoulu- ja lukiorakennusten suunnittelun, rakentamisen ja normaalihintojen perusteista
234/1987
Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjän vuosiloman pituudesta
233/1987
Laki vuosilomalain 3§:n muuttamisesta
232/1987
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 11§:n 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden vuosityöansiosta
231/1987
Opetusministeriön päätös vihkimisoikeuden myöntämisestä Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta -nimiselle uskonnolliselle yhdyskunnalle
230/1987
Valtioneuvoston päätös asunto-, omaksilunastamis- ja perusparannuslainan myöntämisessä sekä asukkaaksi hyväksymisessä sovellettavista arvosteluperusteista
229/1987
Valtioneuvoston päätös työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta vuodelta 1987
228/1987
Valtioneuvoston päätös kunnan ja kunnanosan määräämisestä erityisalueiksi
227/1987
Laki työttömyyskassalain 26 ja 27 §:n muuttamisesta
226/1987
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
225/1987
Laki entisen Lehtimäen keskikoulun koulurakennuksen luovuttamisesta Erityiskansanopiston kannatusyhdistys r.y:n omistukseen
224/1987
Laki eräistä järjestelyistä Sulkavan invalidien ammattioppilaitoksen siirtyessä vankeinhoitolaitoksen käyttöön
223/1987
Verohallituksen päätös työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten arvioimisesta ennakonpidätystä toimitettaessa
222/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös hyväksytyistä rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
221/1987
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 ja 12§:n muuttamisesta
220/1987
Valtioneuvoston päätös maidon tuotantokiintiöiden tarkistamisesta vuonna 1987
219/1987
Asetus eräiden julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon olevien henkilöiden vuosilomasta ja vuosilomakorvauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
218/1987
Laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta
217/1987
Valtiovarainministeriön päätös maatilatalouden tuloverolain 14 §:n säännöksen soveltamisesta verotuksessa annetun valtiovarainministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
216/1987
Valtioneuvoston päätös hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 13 ja 21 §:n muuttamisesta
215/1987
Asetus posti- ja telelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
214/1987
Asetus eräiden metsähallinnon virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta
213/1987
Asetus metsähallinnosta
212/1987
Asetus rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun asetuksen muuttamisesta
211/1987
Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
210/1987
Valtioneuvoston päätös velvollisuudesta antaa tietoja työpaikan terveysvaaroista
209/1987
Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
208/1987
Asetus valtion työterveys- ja työturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
207/1987
Asetus valtiokonttorista annetun asetuksen muuttamisesta
206/1987
Asetus Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
205/1987
Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5§:n muuttamisesta
204/1987
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
203/1987
Laki jätehuoltolain muuttamisesta
202/1987
Valtioneuvoston päätös pakolaisten toimeentulon turvaamisesta
201/1987
Valtioneuvoston päätös äitiysavustuksen suuruuden vahvistamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.