Säädökset alkuperäisinä: 1987

300/1987
Asetus mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
299/1987
Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista annetun asetuksen muuttamisesta
298/1987
Asetus denaturoiduista alkoholipitoisista aineista ja denaturoimisesta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
297/1987
Asetus väkiviinasta ja alkoholivalmisteista annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
296/1987
Asetus keskioluesta annetun asetuksen muuttamisesta
295/1987
Asetus alkoholijuomista annetun asetuksen muuttamisesta
294/1987
Asetus raastuvanoikeuksien ja kaupungin syyttäjälaitoksen sekä maistraattien ja kaupungin ulosottolaitoksen siirtämisestä valtion haltuun annetun asetuksen 5 §:n kumoamisesta
293/1987
Asetus maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
292/1987
Asetus toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkiosta annetun asetuksen muuttamisesta
291/1987
Asetus maksamismääräysasetuksen 3 §:n kumoamisesta
290/1987
Asetus yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin suoritteista perittävistä maksuista
289/1987
Laki eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perusteista annetun lain 1 ja 2§:n muuttamisesta
288/1987
Laki maksamismääräyslain 17 §:n kumoamisesta
287/1987
Laki lainhuudatus- ja kiinnitysasiain pöytäkirjain yksinkertaistamisesta annetun lain 4§:n kumoamisesta
286/1987
Laki leimaverolain muuttamisesta
285/1987
Laki yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin suoritteista perittävien maksujen perusteista
284/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lannoitevalmisteiden laatuvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
283/1987
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 3§:n muuttamisesta
282/1987
Valtioneuvoston päätös naudanlihan ja lampaanlihan tuotantopalkkioista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
281/1987
Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 tehtävistä herneen tuotantosopimuksista
280/1987
Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 tehtävistä pellon kesannoimissopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:n muuttamisesta
279/1987
Valtioneuvoston päätös kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa vuonna 1987 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
278/1987
Asetus maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
277/1987
Asetus luopumiseläkeasetuksen 18§:n muuttamisesta
276/1987
Asetus maatila-asetuksen 1 ja 93 §:n muuttamisesta
275/1987
Työllisyyslaki (275/87)
274/1987
Laki maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 7 a§:n muuttamisesta
273/1987
Asetus Valtionrautateiden hallinnosta
272/1987
Asetus kuntien yleisistä rahoitusavustuksista annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
271/1987
Laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain muuttamisesta
270/1987
Laki eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta
269/1987
Laki työllisyyskoulutuksesta annetun lain 13 a§:n muuttamisesta
268/1987
Laki elokuvaverolain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
267/1987
Laki elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain muuttamisesta
266/1987
Laki elokuvien tarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
265/1987
Ympäristöministeriön päätös jätehuollon ja jätteiden hyödyntämisen edistämiseen myönnettävistä avustuksista
264/1987
Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon luottamushenkilöiden palkkioista
263/1987
Ympäristöministeriön päätös kuolleena tavattujen rauhoitettujen eläinten luovuttamisesta
262/1987
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
261/1987
Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta
260/1987
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
259/1987
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
258/1987
Opetusministeriön päätös Suomen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
257/1987
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
256/1987
Asetus eräiden työttömyysturvaetuuksien korottamisesta
255/1987
Laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon
254/1987
Laki päihdeolojen kehitystä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle
253/1987
Laki keskioluesta annetun lain muuttamisesta
252/1987
Laki alkoholilain muuttamisesta
251/1987
Laki merityöaikalain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.