Säädökset alkuperäisinä: 1987

350/1987
Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta
349/1987
Laki säätiölain muuttamisesta
348/1987
Laki eräiden vesioikeudellisten korvausten takaisin maksamisesta annettavista valtion takuista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
347/1987
Ympäristöministeriön päätös kunnan alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelman alistamisesta vesi- ja ympäristöhallituksen vahvistettavaksi
346/1987
Valtioneuvoston päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
345/1987
Valtioneuvoston päätös pinta-alalisästä
344/1987
Valtioneuvoston päätös Vuotoksen alueen maa- ja metsätalouden kehittämistoimenpiteistä
343/1987
Asetus eräistä alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin sekä jäämaksuluokan määräämiseen liittyvistä palkkioista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
342/1987
Laki osuuspankkilain muuttamisesta
341/1987
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
340/1987
Laki postipankkilain muuttamisesta
339/1987
Laki liikepankkilain muuttamisesta
338/1987
Verohallituksen päätös työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten arvioimisesta ennakonpidätystä toimitettaessa 19 päivänä helmikuuta 1987 annetun päätöksen muuttamisesta
337/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös harjuksen pyynnistä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueilla
336/1987
Ympäristöministeriön päätös keskimääräisestä kartoituskustannuksesta hehtaaria kohti
335/1987
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maakaasun jakelu- ja laitosinvestointeihin annettavien korkotukilainojen yleisistä ehdoista
334/1987
Asetus ilmailuhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
333/1987
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
332/1987
Asetus kasvatustieteellisen perustutkinnon järjestämisestä Helsingin yliopistossa annetun asetuksen muuttamisesta
331/1987
Asetus Malesian kanssa eräiden tekstiilituotteiden Malesiasta tapahtuvan tuonnin valvomisesta tehdyn sopimuksen jatkamisen voimaansaattamisesta
330/1987
Asetus kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
329/1987
Laki vakuutusyhtiölain 7 luvun 3§:n ja 10 luvun 1§:n muuttamisesta
328/1987
Laki vakuutusyhtiölain 1 luvun 3§:n muuttamisesta
327/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta
326/1987
Oikeusministeriön päätös vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
325/1987
Valtioneuvoston päätös kotimaisen villan tuotantopalkkioista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
324/1987
Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
323/1987
Laki aluevaihdosta valtion ja Kuusamon yhteismetsän välillä
322/1987
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa
321/1987
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
320/1987
Eduskunnan kanslian ohjesääntö
319/1987
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 52 b§:n muuttamisesta
318/1987
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
317/1987
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 18 §:n muuttamisesta
316/1987
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
315/1987
Ulkoasiainministeriön päätös kehitysmaiden taloudellista kehitystä varten myönnettävien korkotukiluottojen yleisistä ehdoista
314/1987
Valtioneuvoston päätös pienyrittäjän vuosilomarahasta annetussa laissa tarkoitetun enimmäisvuositulon määrän ja vuosilomarahan suuruuden vahvistamisesta
313/1987
Asetus Euroopan sääsatelliittijärjestön (EUMETSAT) perustamista koskevan yleissopimuksen II liitteen muutoksen voimaansaattamisesta
312/1987
Asetus tuomittujen siirtämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
311/1987
Asetus Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiorististä ja ansiomitalista annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
310/1987
Laki oikeudesta valokuvaan annetun lain 12 §:n muuttamisesta
309/1987
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
308/1987
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24§:n muuttamisesta
307/1987
Laki kaapelilähetystoiminnasta
306/1987
Laki liikuntalain muuttamisesta
305/1987
Asetus rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
304/1987
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen 17 a §:n muuttamisesta
303/1987
Asetus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
302/1987
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 20 §:n muuttamisesta
301/1987
Asetus kansanterveyslaitoksessa suoritetuista tutkimuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen liitteenä olevan hinnaston muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.