Säädökset alkuperäisinä: 1987

400/1987
Asetus vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 2 §:n 1 momentin muuttamisesta
399/1987
Asetus lämpöenergian ja veden mittauslaitteiden vakaamisesta
398/1987
Asetus vakaamattomien mittaamisvälineiden käyttämisestä eräissä tapauksissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
397/1987
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
396/1987
Asetus potilasvahinkolautakunnasta
395/1987
Lääkelaki
394/1987
Asetus Nicaraguan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
393/1987
Asetus elintarvikkeiden vieraista aineista
392/1987
Valtioneuvoston päätös vesi- ja ympäristöpiirien rajoista ja hallintopaikoista
391/1987
Valtioneuvoston päätös käynnistystuen maksamisesta nuorille viljelijöille
390/1987
Asetus telepäätelaitteiden tyyppihyväksyntää koskevista päätöksistä sekä tyyppihyväksyntään liittyvistä mittauksista ja tarkastuksista suoritettavista maksuista
389/1987
Asetus keskusmetsälautakunnista ja metsälautakunnista
388/1987
Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
387/1987
Asetus saaristoasiain neuvottelukunnasta
386/1987
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
385/1987
Valtioneuvoston päätös kahden tilan siirtämisestä Alahärmän kunnasta Ylihärmän kuntaan
384/1987
Asetus asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta
383/1987
Laki veneliikennelain 3§:n muuttamisesta.
382/1987
Meluntorjuntalaki
381/1987
Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta
380/1987
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
379/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kiinteistöinsinöörin ja tonttikirjan pitäjän toimesta laadittujen asiakirjojen jäljennöksistä ja otteista perittävistä lunastusmaksuista
378/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä karttajäljennöksistä ja -otteista perittävästä leimaverosta
377/1987
Asetus kiinteistörekisterin otteista ja tiedoista sekä kiinteistörekisterikartan otteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
376/1987
Valtioneuvoston päätös eräistä lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1986 annetun asetuksen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä koskevien avustusten maksamisperusteista
375/1987
Asetus eräistä lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1987
374/1987
Teletoiminta-asetus
373/1987
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 29 §:n muuttamisesta
372/1987
Asetus tulliveroasetuksen muuttamisesta
371/1987
Asetus terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa
370/1987
Asetus väestökirja-asetuksen 7 §:n 1 momentin 11 kohdan ja 2 momentin kumoamisesta
369/1987
Opetusministeriön päätös valantehneiden kielenkääntäjien tutkinnoista suoritettavista korvauksista
368/1987
Valtioneuvoston päätös Ruunaan retkeilyalueen perustamisesta
367/1987
Valtioneuvoston päätös saamelaisasiain neuvottelukunnasta
366/1987
Asetus Alankomaiden kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
365/1987
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteen muutosten ja yleissopimuksen I pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
364/1987
Asetus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
363/1987
Asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen 11 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta
362/1987
Asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV ja VI liitteen muutosten voimaansaattamisesta
361/1987
Asetus sosiaalipsykologian apulaisprofessorin viran perustamisesta Åbo Akademi -nimiseen yliopistoon
360/1987
Asetus kansainvälisen talouden professorin viran perustamisesta Turun kauppakorkeakouluun
359/1987
Asetus liiketaloustieteen professorin viran perustamisesta Lapin korkeakouluun
358/1987
Asetus Oulun yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
357/1987
Laki tieliikennelain muuttamisesta
356/1987
Laki tieliikennelain 25 §:n muuttamisesta
355/1987
Kauppalaki
354/1987
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
353/1987
Laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä
352/1987
Laki leimaverolain 10 §:n muuttamisesta
351/1987
Laki kaupparekisterilain 9 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.