Säädökset alkuperäisinä: 1987

450/1987
Pakkokeinolaki
449/1987
Esitutkintalaki
448/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalajauhon myynnin rajoittamisesta
447/1987
Valtioneuvoston päätös öljyjätteen polton rajoittamisesta
446/1987
Valtioneuvoston päätös öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä
445/1987
Valtioneuvoston päätös maan jakamisesta työvoimapiireihin annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
444/1987
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
443/1987
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
442/1987
Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta
441/1987
Säätiöasetus
440/1987
Asetus Tanskan kanssa Suomen ja Tanskan ydinlaitoksia ja ydintapahtumia koskevasta tietojenvaihdosta ja ilmoittamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
439/1987
Valtioneuvoston päätös keskusmetsälautakunnista ja metsälautakunnista
438/1987
Valtioneuvoston päätös alkoholi- ja huumeneuvostosta
437/1987
Metsänparannusasetus
436/1987
Asetus tuomiokuntain hoidosta annetun asetuksen 2 ja 19 d §:n muuttamisesta
435/1987
Asetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
434/1987
Asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen 14 ja 15 §:n muuttamisesta
433/1987
Asetus tavara-arpajaisasetuksen 9 §:n muuttamisesta
432/1987
Asetus ulkoasiainhallinnon maksuperusteasetuksen muuttamisesta
431/1987
Asetus vuoden 1986 kansainväliseen vehnäsopimukseen sisältyvien vehnän kauppaa ja elintarvikeapua koskevien yleissopimusten voimaansaattamisesta
430/1987
Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
429/1987
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös perusteista, joiden mukaan työntekijäin eläkelain 19 b§:ssä, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1§:ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 19§:ssä, yrittäjien eläkelain 17§:ssä sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 11§:ssä säädetty kertasuoritus lasketaan
428/1987
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
427/1987
Valtioneuvoston päätös sähköaggregaatin hankkimiseen myönnettävistä avustuksista
426/1987
Valtioneuvoston päätös aikuisopintorahasta
425/1987
Asetus jätehuoltoasetuksen muuttamisesta
424/1987
Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa eräiden viinien ja väkevien alkoholijuomien kaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
423/1987
Laki Euroopan talousyhteisön kanssa eräiden viinien ja väkevien alkoholijuomien kaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
422/1987
Ympäristöministeriön päätös toimivallan siirtämisestä eräille kunnille perusparannuslainan myöntämistä koskevissa asioissa
421/1987
Valtioneuvoston päätös eräiden palkkasaataviin rinnastettavien saamisten turvaamisesta toimeksiantajan konkurssin varalta
420/1987
Laki kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta annetun lain muuttamisesta
419/1987
Laki iltalukiolain 18 ja 21§:n muuttamisesta
418/1987
Laki lukiolain muuttamisesta
417/1987
Laki peruskoululain muuttamisesta
416/1987
Asetus lastentarhanopettajaopistoista annetun asetuksen muuttamisesta
415/1987
Asetus kanslianotaarien ja notaarien lukumäärästä tuomiokunnissa
414/1987
Asetus avioliittolain ja sen voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen 40§:n muuttamisesta
413/1987
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain muuttamisesta
412/1987
Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta
411/1987
Laki avioliittolain muuttamisesta
410/1987
Puolustusministeriön päätös asevelvollisten yleisistä vakinaiseen palvelukseen astumispäivistä vuonna 1988
409/1987
Valtioneuvoston päätös kotieläinten lukumäärän perusteella annettavista avustuksista
408/1987
Valtioneuvoston päätös rukiin tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
407/1987
Valtioneuvoston päätös teollisuusperunan tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
406/1987
Valtioneuvoston päätös rehuviljan tuotantopalkkiosta
405/1987
Valtioneuvoston päätös lihan tuotantoavustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 10 ja 11§:n muuttamisesta
404/1987
Valtioneuvoston päätös maidon tuotantoavustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 ja 9§:n muuttamisesta
403/1987
Asetus taideteollisen alan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
402/1987
Laki valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista
401/1987
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.