Säädökset alkuperäisinä: 1987

500/1987
Asetus teknillisistä oppilaitoksista
499/1987
Asetus sosiaalialan oppilaitoksista
498/1987
Asetus metsä- ja puutalousoppilaitoksista
497/1987
Asetus merenkulkuoppilaitoksista
496/1987
Asetus maatalousalan oppilaitoksista
495/1987
Asetus käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista
494/1987
Asetus koti- ja laitostalousoppilaitoksista
493/1987
Asetus kauppaoppilaitoksista
492/1987
Asetus hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista
491/1987
Asetus ammattioppilaitoksista
490/1987
Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
489/1987
Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
488/1987
Laki ammattikasvatushallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta
487/1987
Laki ammatillisista oppilaitoksista
486/1987
Laki velkakirjalain 24§:n muuttamisesta
485/1987
Laki eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 1§:n muuttamisesta
484/1987
Laki taloudellisen kilpailun edistämisestä annetun lain 3§:n muuttamisesta
483/1987
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3§:n muuttamisesta
482/1987
Laki kirjanpitolain 1§:n muuttamisesta
481/1987
Laki pankkitarkastuslain muuttamisesta
480/1987
Sijoitusrahastolaki
479/1987
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista sekä ammattikalastajille suoritettavan hintatuen soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 4§:n muuttamisesta
478/1987
Valtioneuvoston päätös sanomalehdistön kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseksi osoitetun määrärahan jakoperusteista ja avustusten hakemisesta
477/1987
Asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta
476/1987
Henkilörekisteriasetus
475/1987
Laki leimaverolain 10 §:n muuttamisesta
474/1987
Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta
473/1987
Laki hallintomenettelylain 20 §:n muuttamisesta
472/1987
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
471/1987
Henkilörekisterilaki
470/1987
Asetus korvauksen suorittamisesta toisesta pohjoismaasta Suomen tuomioistuimeen kutsutulle henkilölle annetun asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
469/1987
Asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
468/1987
Laki vesilain 21 luvun muuttamisesta
467/1987
Laki vesilain muuttamisesta
466/1987
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta
465/1987
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta
464/1987
Laki paineastialain 8 §:n 2-4 momentin kumoamisesta
463/1987
Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 10 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta
462/1987
Laki säteilysuojauslain 11 §:n muuttamisesta
461/1987
Laki teräaselain 10 §:n muuttamisesta
460/1987
Laki huumausainelain 8 §:n muuttamisesta
459/1987
Laki alkoholilain muuttamisesta
458/1987
Laki eräitä valtuuslakeja vastaan tehtyjen rikosten rankaisemisesta annetun lain 13-15§:n kumoamisesta
457/1987
Laki valtiopäiväjärjestyksen 14 §:n muuttamisesta
456/1987
Laki leimaverolain 12 §:n muuttamisesta
455/1987
Laki tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta
454/1987
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain 12§:n muuttamisesta
453/1987
Laki poliisilain muuttamisesta
452/1987
Laki oikeudenkäymiskaaren 10 ja 16 luvun muuttamisesta
451/1987
Laki rikoslain 3, 16 ja 17 luvun muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.