Säädökset alkuperäisinä: 1987

550/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lannoitevalmisteiden laatuvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
549/1987
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
548/1987
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
547/1987
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
546/1987
Asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
545/1987
Asetus tieteellisen tutkimuksen järjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
544/1987
Asetus Itävallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
543/1987
Laki Itävallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
542/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden rehuseosten laatuvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 5§:n kumoamisesta
541/1987
Valtioneuvoston päätös maatilatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden avustamisesta
540/1987
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1987 annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
539/1987
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
538/1987
Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 tehtävistä kananmunatuotannon vähentämissopimuksista
537/1987
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
536/1987
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
535/1987
Asetus maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista
534/1987
Asetus Norjan kanssa suomalais-norjalaisesta rajavesikomissiosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
533/1987
Asetus valtion audiovisuaalisen keskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
532/1987
Asetus vankeinhoitolaitokseen kuuluvasta Sulkavan kurssikeskuksesta
531/1987
Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa muusta kuin kaupallisesta maksuliikkeestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
530/1987
Asetus elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
529/1987
Valtioneuvoston päätös luontaiselinkeinolain 4§:n 2 momentissa tarkoitetuista enimmäistuloista
528/1987
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
527/1987
Asetus työttömyysturvaetuuksien korottamisesta
526/1987
Asetus kaapelilähetystoiminnasta
525/1987
Asetus porotila-asetuksen 13 b §:n muuttamisesta
524/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös isonrysän käytöstä eräissä vesissä Inarin kunnan alueella
523/1987
Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta sorveihin sekä niiden tarkastukseen
522/1987
Valtioneuvoston päätös ulkomaisen harjoittelun tukemiseen myönnettävän valtionavustuksen ja apurahan yleisistä ehdoista
521/1987
Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 tehtävistä herneen tuotantosopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 3§:n muuttamisesta
520/1987
Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 tehtävistä maataloustuotannon vähentämissopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
519/1987
Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 tehtävistä tuotannonmuutossopimuksista sekä metsityspalkkioista annetun valtioneuvoston päätöksen 3§:n muuttamisesta
518/1987
Valtioneuvoston päätös hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
517/1987
Asetus merimieskatselmusmiehille maksettavista palkkioista ja lunastuksista
516/1987
Merimieskatselmusasetus
515/1987
Asetus ajoneuvoasetuksen 50 §:n muuttamisesta
514/1987
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
513/1987
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
512/1987
Sisäasiainministeriön päätös kunnallisen pysäköinninvalvojan virkapuvusta
511/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös valtiolle maksettavan virkatalonvuokran ja muun valtiolle viljassa suoritettavan korvauksen määräämisestä vuonna 1987
510/1987
Valtioneuvoston päätös kansallisista mittauspaikoista
509/1987
Valtioneuvoston päätös rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
508/1987
Valtioneuvoston päätös metsätalouden tulojen verotuksessa noudatettavista kantohinta-alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
507/1987
Asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista
506/1987
Asetus paineastia-asetuksen 38§:n muuttamisesta
505/1987
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
504/1987
Asetus ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
503/1987
Asetus Ruotsin kanssa Suomen ja Ruotsin ydinlaitoksia ja ydintapahtumia koskevasta tietojenvaihdosta ja ilmoittamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
502/1987
Asetus ammatillisista erikoisoppilaitoksista
501/1987
Asetus terveydenhuolto-oppilaitoksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.