Säädökset alkuperäisinä: 1987

600/1987
Valtioneuvoston päätös tavaroiden viennistä ja tuonnista Suomen ja Etelä-Afrikan tasavallan välillä
599/1987
Laki eräistä Etelä-Afrikkaan kohdistuvista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta
598/1987
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6§:ssä tarkoitetuista suorituksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta annetun päätöksen muuttamisesta
597/1987
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta
596/1987
Liikenneministeriön päätös kaapelilähetystoiminnan seurannasta
595/1987
Muutoksia vuoden 1987 tulo- ja menoarvioon
594/1987
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1987 aikana
593/1987
Asetus muukalaispassin ja matkustusasiakirjan haltijan viisumivapaudesta
592/1987
Laki elokuvaverolain 17 §:n muuttamisesta
591/1987
Laki leimaverolain muuttamisesta
590/1987
Laki investointiverolain 18§:n muuttamisesta
589/1987
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5§:n muuttamisesta
588/1987
Laki ennakkoperintälain 19§:n muuttamisesta
587/1987
Asetus veronkantoasetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
586/1987
Laki veronkantolain muuttamisesta
585/1987
Laki leimaverolain muuttamisesta
584/1987
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
583/1987
Laki verotuslain 33 ja 51§:n muuttamisesta
582/1987
Laki tulo- ja varallisuusverolain 11 ja 32 a§:n muuttamisesta
581/1987
Laki ennakkoperintälain 5§:n muuttamisesta
580/1987
Laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta
579/1987
Laki leimaverolain 10§:n muuttamisesta
578/1987
Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
577/1987
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
576/1987
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
575/1987
Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta
574/1987
Laki tasavallan presidentin valitsemisesta
573/1987
Laki Suomen Hallitusmuodon 23 ja 24§:n muuttamisesta
572/1987
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3§:n muuttamisesta
571/1987
Laki menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä
570/1987
Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta
569/1987
Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
568/1987
Valtiovarainministeriön päätös Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
567/1987
Valtiovarainministeriön päätös Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
566/1987
Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
565/1987
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Ikaalisten kaupungista Parkanon kaupunkiin
564/1987
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosan ja alueiden siirtämisestä Kokemäen kaupungista ja Nakkilan kunnasta Harjavallan kaupunkiin
563/1987
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Raision kaupungista Nousiaisten kuntaan
562/1987
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Turun kaupungin ja Liedon kunnan välillä
561/1987
Liikenneministeriön päätös kaapelilähetystoiminnan teknisestä varustuksesta
560/1987
Liikenneministeriön päätös vähäisestä kaapelilähetystoiminnasta
559/1987
Liikenneministeriön päätös telemaksujen yleisistä perusteista
558/1987
Liikenneministeriön päätös teleliittymien toimitusehtojen yleisistä perusteista
557/1987
Valtioneuvoston päätös Itävallan kanssa sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta johtuvista poikkeuksista kansaneläkelain ja perhe-eläkelain säännöksiin
556/1987
Valtioneuvoston päätös eräistä kotimaisen viljan osto- ja myyntihinnoista
555/1987
Valtioneuvoston päätös luottolaitosten varoista myönnettävien eräiden korkotukilainojen koroista annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
554/1987
Asetus asevelvolliselle suoritettavasta päivärahasta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
553/1987
Maatilahallituksen päätös tärkeimpien kasvilajien lajikkeista
552/1987
Asetus Jyväskylän yliopiston virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista sekä viran ja toimen haltijoiden tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
551/1987
Asetus Åbo Akademi -nimisen yliopiston erään professorin viran opetusalasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.