Säädökset alkuperäisinä: 1987

650/1987
Valtioneuvoston päätös maksuttoman koulukuljetuksen järjestämisestä ja koulumatkasta aiheutuvien kustannusten suorittamisesta ammatillisten oppilaitosten oppilaille annetun valtioneuvoston päätöksen 2 ja 3§:n muuttamisesta
649/1987
Valtioneuvoston päätös ammatillisista erikoisoppilaitoksista
648/1987
Asetus ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun asetuksen muuttamisesta
647/1987
Asetus Helsingin teknillisen oppilaitoksen erään viran lakkauttamisesta
646/1987
Asetus keskiasteen koulunuudistuksen ajoittamisesta annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
645/1987
Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa kaupan esteiden poistamisesta etujen ja velvoitteiden vastavuoroisuuden pohjalta tehtyyn sopimukseen liittyvää pöytäkirjaa n:o 3 koskevien muutosten voimaansaattamisesta
644/1987
Asetus Romanian kanssa tehdyn eräiden tekstiilituotteiden Romaniasta tapahtuvan tuonnin rajoittamista ja valvomista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
643/1987
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä Pohjoismaiden kansalaisten oikeudesta käyttää omaa kieltään muussa Pohjoismaassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
642/1987
Asetus Neuvostoliiton kanssa ydinonnettomuutta koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta ja ydinlaitoksia koskevasta tietojenvaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
641/1987
Asetus läänin liikenneasiain neuvottelukunnasta
640/1987
Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain muuttamisesta
639/1987
Laki vesilain 15 luvun 4 §:n muuttamisesta
638/1987
Laki jakolain muuttamisesta
637/1987
Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta
636/1987
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös käynnistysavustuksen laskemisessa käytettävästä kertoimesta
635/1987
Valtioneuvoston päätös virkapuhelimista sekä puhelinkustannusten suorittamisesta valtion varoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
634/1987
Valtioneuvoston päätös valtion moottorikulkuneuvojen ja vuokra-autojen käytöstä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
633/1987
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan erään viran perustamisesta
632/1987
Asetus valtion eläinlääketieteellisen laitoksen erään viran perustamisesta
631/1987
Asetus maanmittausmaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
630/1987
Asetus kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annettavista otteista ja muista tiedoista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
629/1987
Laki kiinteistörekisterilain 14§:n muuttamisesta
628/1987
Laki eräiden virastojen ja laitosten menosääntöjen perusteiden muuttamisesta
627/1987
Laki valtion liikelaitoksista
626/1987
Asetus Espanjan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
625/1987
Laki Espanjan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
624/1987
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maakaasuasetuksen soveltamisesta
623/1987
Maakaasuasetus
622/1987
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista
621/1987
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä
620/1987
Valtioneuvoston päätös yleisradiovastaanottoa tarkoittavista laitteista ja luvista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
619/1987
Asetus kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
618/1987
Asetus opistoasteen tutkintojen niveltämisestä korkeakouluopintoihin annetun asetuksen muuttamisesta
617/1987
Asetus saamelaisten koulutusasiainneuvostosta annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta
616/1987
Laki patoturvallisuuslain 16§:n muuttamisesta
615/1987
Asetus jäädytettyjen ja pakastettujen elintarvikkeiden Italiaan ja Italiasta ohuilla sivuseinillä varustetulla kalustolla tapahtuvaa kuljettamista koskevista säännöistä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
614/1987
Asetus kasvatus-, tiede- ja kulttuuriaineiston maahantuontia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 3§ muuttamisesta
613/1987
Asetus kasvatus-, tiede- ja kulttuuriaineiston maahantuontia koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
612/1987
Laki kasvatus-, tiede- ja kulttuuriaineiston maahantuontia koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
611/1987
Asetus läänin liikuntalautakunnasta
610/1987
Asetus talonmiehen toimen perustamisesta museovirastoon
609/1987
Asetus yhteiskuntatieteellisten perustutkintojen järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
608/1987
Asetus erään puolustusvoimien toimen perustamisesta
607/1987
Asetus vesiasetuksen 16§:n kumoamisesta
606/1987
Asetus eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta
605/1987
Asetus toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkiosta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
604/1987
Asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta
603/1987
Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain muuttamisesta
602/1987
Laki pellonraivausmaksusta
601/1987
Valtioneuvoston päätös Etelä-Afrikalle myönnettävistä luotoista annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.