Säädökset alkuperäisinä: 1987

700/1987
Asetus Neuvostoliiton kanssa yhteistyöstä avaruuden rauhanomaisen tutkimuksen ja hyödyntämisen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
699/1987
Valtioneuvoston päätös Porin ja Kotkan kaupungeissa tuotantotoiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista
698/1987
Laki rikoslain 16 luvun 26 §:n muuttamisesta
697/1987
Laki video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta
696/1987
Valtioneuvoston päätös Espanjan kanssa sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta johtuvista poikkeuksista kansaneläkelain ja perhe-eläkelain säännöksiin
695/1987
Asetus Espanjan kanssa tehdystä sosiaaliturvasopimuksesta johtuvista poikkeuksista sairausvakuutuslain säännöksiin
694/1987
Asetus Espanjan kanssa sosiaaliturvasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetusta vakuutuslaitosten välisestä sairaanhoitoetuuksien kustannusten korvaamisesta
693/1987
Lääkeasetus
692/1987
Asetus valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista
691/1987
Laki valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpäätöksen perusteista annetun lain muuttamisesta
690/1987
Asetus terveydenhuolto-oppilaitoksista annetun asetuksen 24 §:n muuttamisesta
689/1987
Asetus sosiaalialan oppilaitoksista annetun asetuksen 24 §:n muuttamisesta
688/1987
Asetus steinerpedagogisista erityiskouluista
687/1987
Asetus ammattikasvatushallituksesta
686/1987
Asetus väestökirjahallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
685/1987
Asetus väestökirjahallinnon erään viran perustamisesta
684/1987
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
683/1987
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
682/1987
Asetus Vaasan korkeakoulun virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista sekä viran ja toimen haltijoiden tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
681/1987
Asetus erään johtajan viran perustamisesta Vaasan korkeakouluun
680/1987
Asetus teknillisten korkeakoulujen virkojen kelpoisuusehdoista sekä viran haltijoiden tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
679/1987
Asetus Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta annetun asetuksen 117 §:n muuttamisesta
678/1987
Asetus keskusrikospoliisin apulaispäällikön toimen perustamisesta
677/1987
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn rajajokisopimuksen liitteen B muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
676/1987
Asetus troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 1987
675/1987
Asetus teatterikorkeakoulun virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista sekä viran ja toimen haltijoiden tehtävistä annetun asetuksen 9§:n muuttamisesta
674/1987
Asetus teatterikorkeakoulusta annetun asetuksen 41§:n muuttamisesta
673/1987
Asetus teatterialan korkeakoulututkinnoista ja -opinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
672/1987
Asetus musiikkialan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
671/1987
Laki varmuusvarastointimaksusta annetun lain muuttamisesta
670/1987
Laki sokeriverosta annetun lain muuttamisesta
669/1987
Laki ravintorasvaverosta annetun lain muuttamisesta
668/1987
Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
667/1987
Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
666/1987
Laki olutverosta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
665/1987
Laki makeisverosta annetun lain muuttamisesta
664/1987
Laki öljyväkirehuverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
663/1987
Laki tupakkaverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
662/1987
Laki tuontimaksulain muuttamisesta
661/1987
Laki tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) lii tettyyn Suomen tullimyönnytys luetteloon tehtyjen muutosten hyväksymisestä
660/1987
Tuffitariffilaki
659/1987
Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 9 §:n muuttamisesta
658/1987
Laki ulosottolain 5 luvun 49 §:n muuttamisesta
657/1987
Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
656/1987
Laki asuntotuotantolain 15 e §:n muuttamisesta
655/1987
Laki maanvuokralain 88 §:n muuttamisesta
654/1987
Laki työsopimuslain 46 §:n muuttamisesta
653/1987
Huoneenvuokralaki
652/1987
Oikeusministeriön päätös tasavallan presidentin valitsemisesta annetussa laissa tarkoitettujen lomakkeiden kaavoista
651/1987
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.