Säädökset alkuperäisinä: 1987

750/1987
Valtioneuvoston päätös tasavallan presidentin valitsijamiesten paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
749/1987
Asetus kansanterveyslaitoksen erään laboratorionjohtajan viran perustamisesta
748/1987
Asetus huumausaineasetuksen muuttamisesta
747/1987
Asetus Steiner-koulusta annetun asetuksen muuttamisesta
746/1987
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
745/1987
Valtioneuvoston päätös eräiden virkojen ja toimien siirtämisestä
744/1987
Asetus opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
743/1987
Asetus Helsingin yliopiston eräästä virkajärjestelystä
742/1987
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
741/1987
Asetus Länsipohjolan pohjoismaisen kehittämisrahaston perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
740/1987
Laki Länsipohjolan pohjoismaisen kehittämisrahaston perustamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
739/1987
Valtioneuvoston päätös pientonniston korkomenojen alentamiseksi myönnettävistä avustuksista
738/1987
Valtioneuvoston päätös opintolainan saajalle työttömyyden perusteella maksettavasta korkoavustuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
737/1987
Työllisyysasetus
736/1987
Asetus hintavalvontalain voimassaolon jatkamisesta
735/1987
Asetus eräiden Ahvenanmaan maakunnan maakuntapäivävaalien ja kunnallisvaalien ennakkoäänestykseen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta
734/1987
Ympäristöministeriön päätös alueen liittämisestä Helvetinjärven kansallispuistoon
733/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merilohen ja meritaimenen kalastuksesta Aurajoessa
732/1987
Valtioneuvoston päätös valtion hallintoviranomaisten määräysten ja ohjeiden rekisteröimisestä
731/1987
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
730/1987
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kertakäyttöisten insuliiniruiskujen ilmoittamisesta
729/1987
Liikenneministeriön päätös lasten turvalaitteista
728/1987
Asetus sairaanhoitotarvikkeista tehtävien ilmoitusten käsittelystä perittävistä maksuista
727/1987
Asetus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän, rikkipäästöjen tai valtiosta toiseen kulkeutuvan rikkivuon vähentämisestä vähintään 30 prosenttia tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
726/1987
Eroraha-asetus
725/1987
Asetus valtion virkamiesten uudelleen sijoittamisesta
724/1987
Asetus valtion virkamieslain voimaanpanolain täytäntöönpanosta
723/1987
Valtion virkamiesasetus
722/1987
Valtioneuvoston päätös ulkomaan kuorma-autoliikenteen polttoaineen hintaan sisältyvän liikevaihtoveron korvaamisesta
721/1987
Asetus valtion teknillisen tutkimuskeskuksen eräiden virkojen perustamisesta
720/1987
Asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
719/1987
Asetus valtionrautateiden tariffisäännön sisältävän asetuksen 22§:n väliaikaisesta muuttamisesta
718/1987
Asetus riistaeläinten metsästysajoista annetun asetuksen muuttamisesta
717/1987
Asetus valtion eläkeneuvottelukunnasta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
716/1987
Laki valtion eläkelain 8§:n muuttamisesta
715/1987
Laki valtion eläkelain 10 §:n muuttamisesta
714/1987
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
713/1987
Asetus Euroopan yhteisöjen kanssa tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen voimaansaattamisesta
712/1987
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivasta Helsingin kriminaalipoliittisesta instituutista annetun asetuksen muuttamisesta
711/1987
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
710/1987
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
709/1987
Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 tehtävistä kananmunatuotannon vähentämissopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
708/1987
Valtioneuvoston päätös investointivarausten käyttämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
707/1987
Asetus kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
706/1987
Asetus Helsingin yliopiston eräiden johtajan virkojen kelpoisuusehdoista ja täyttämisestä
705/1987
Asetus tutkimusjohtajan viran perustamisesta Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskukseen
704/1987
Asetus kieliteorian ja kääntämisen varsinaisen professorin viran perustamisesta Helsingin yliopiston filosofiseen tiedekuntaan
703/1987
Asetus hoito-opin ruotsinkielisen varsinaisen professorin viran perustamisesta Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan
702/1987
Asetus peruskouluasetuksen 55 ja 139§:n muuttamisesta
701/1987
Asetus Norjan kanssa Suomen ja Norjan ydinlaitoksia ja ydintapahtumia koskevasta tietojenvaihdosta ja ilmoittamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.