Säädökset alkuperäisinä: 1987

800/1987
Suomen Pankin päätös Suomen Pankin vuoden 1986 sarjan viidensadan ja kymmenen markan setelin selitelmistä
799/1987
Valtioneuvoston päätös ruokaperunan hintatason vakaannuttamisesta
798/1987
Valtioneuvoston päätös eräiden maataloustuotteiden tullien väliaikaisesta muuttamisesta
797/1987
Valtioneuvoston päätös kehitysmaista peräisin olevien telttojen tullietuuden väliaikaisesta peruuttamisesta
796/1987
Asetus tulo- ja varallisuusveroasetuksen 8 §:n muuttamisesta
795/1987
Asetus rikesakosta tieliikenteessä annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
794/1987
Elinkeinohallituksen päätös kosmeettisten valmisteiden koostumuksesta ja myyntipäällysmerkinnöistä annetun elinkeinohallituksen päätöksen kumoamisesta
793/1987
Tiedonanto presidenttiehdokkaista >
792/1987
Valtioneuvoston päätös kalastuksenhoitomaksun ja pilkintämaksun korottamisesta
791/1987
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a§:n soveltamisesta annetun asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
790/1987
Asetus valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta
789/1987
Asetus Helsingin yliopiston apulaisprofessoreista annetun asetuksen muuttamisesta
788/1987
Asetus Helsingin yliopiston säännöt sisältävän asetuksen 11§:n muuttamisesta
787/1987
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
786/1987
Asetus Sri Lankan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen voimaan- saattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
785/1987
Laki Sri Lankan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
784/1987
Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista
783/1987
Valtioneuvoston päätös käynnistystuen maksamisesta nuorille viljelijöille annetun valtioneuvoston päätöksen 9§:n muuttamisesta
782/1987
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
781/1987
Asetus sanoma- ja aikakauslehdistä postiliikenteessä annetun asetuksen kumoamisesta
780/1987
Asetus postiliikenneasetuksen 14§:n muuttamisesta
779/1987
Asetus lehtien postimaksuista
778/1987
Asetus valtion lentoasemilla perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
777/1987
Asetus liikennöimismaksuista valtion lentoasemilla annetun asetuksen muuttamisesta
776/1987
Asetus Valtionrautateiden hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
775/1987
Asetus ilmatieteen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
774/1987
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
773/1987
Valtioneuvoston päätös vuoden 1987 satovahinkojen johdosta suoritettavista yleiskorvauksista
772/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalastuksen väliaikaisesta järjestämisestä Pielisjoessa
771/1987
Valtioneuvoston päätös eräistä poikkeuksista maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain (570/84) rehuomavaraisuutta koskeviin säännöksiin
770/1987
Asetus teologisista tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
769/1987
Asetus luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
768/1987
Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
767/1987
Asetus teknillistieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
766/1987
Asetus humanistisista tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
765/1987
Valtioneuvoston päätös eläinlääkäreiden palkkioiden ja matkakustannusten korvausten valtionosuuden perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
764/1987
Valtioneuvoston päätös eräiden työansioiden huomioon ottamisesta kunnan- ja kaupungineläinlääkärin eläkettä määrättäessä annetun valtioneuvoston päätöksen 3 ja 4§:n muuttamisesta
763/1987
Valtioneuvoston päätös valtion nuorisoneuvostosta
762/1987
Asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä
761/1987
Asetus pääkaupunkiseudun henkilölähiliikenteessä valtionrautateillä noudatettavasta vyöhyketariffista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
760/1987
Asetus valtionrautateiden tariffisäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
759/1987
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
758/1987
Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta
757/1987
Asetus pellonraivausmaksusta
756/1987
Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
755/1987
Asetus verotusasetuksen muuttamisesta
754/1987
Asetus vedonlyönnin toimeenpanemisesta hevoskilpailuissa annetun asetuksen 11 a§:n muuttamisesta
753/1987
Verohallituksen päätös rahana lääninhallitukseen suoritettavan leimaveron kuittausmerkinnästä
752/1987
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta
751/1987
Valtioneuvoston päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.