Säädökset alkuperäisinä: 1987

850/1987
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta
849/1987
Asetus ammattimaisesta moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muuttamisesta
848/1987
Asetus ilma-alusten katsastustoiminnasta, tarkastuslentotoiminnasta ja lentäjän lupakirjoista perittävistä maksuista
847/1987
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 1§:n muuttamisesta
846/1987
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa on juhlallisesti vietettävä vuonna 1988
845/1987
Asetus sairaalassa säteilyvahingollisessa työssä toimivien henkilöiden vuosilomasta annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta
844/1987
Asetus elintarvikkeen käsittelystä ionisoivalla säteilyllä
843/1987
Asetus Liikenneturvasta
842/1987
Asetus liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta
841/1987
Asetus oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun asetuksen 10§:n muuttamisesta
840/1987
Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 37§:n muuttamisesta
839/1987
Asetus pohjoismaisen työttömyysturvasopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
838/1987
Laki pohjoismaisen työttömyysturvasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
837/1987
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
836/1987
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista posti- ja telelaitoksen toimipaikoista
835/1987
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta
834/1987
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta
833/1987
Opetusministeriön päätös oikeudesta osallistua yksityisoppilaana ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluviin kokeisiin
832/1987
Sisäasiainministeriön päätös ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä perittävien korvausten määräämisessä noudatettavista yleisistä perusteista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 3 ja 9§:n muuttamisesta
831/1987
Asetus Panaman kanavan mittakirjasta annetun asetuksen muuttamisesta
830/1987
Asetus Suezin kanavan mittakirjasta annetun asetuksen muuttamisesta
829/1987
Asetus aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista ja maksuista
828/1987
Asetus aluksenmittauksesta vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan annetun asetuksen muuttamisesta
827/1987
Asetus valtion hankinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
826/1987
Asetus valtion hankintakeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
825/1987
Asetus valtion painatuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
824/1987
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
823/1987
Valtioneuvoston päätös kuljettimista
822/1987
Asetus sukunimiasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
821/1987
Asetus eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
820/1987
Avioliittoasetus
819/1987
Laki tapaturmavirastosta annetun lain 2§:n kumoamisesta
818/1987
Laki sosiaalihallituksesta annetun lain muuttamisesta
817/1987
Laki yksityismetsälain 3 ja 8§:n muuttamisesta
816/1987
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 9§:n muuttamisesta
815/1987
Laki arpajaisverolain muuttamisesta
814/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rehuksi myytävän vehnän laatuhinnoittelusta satovuonna 1987/88
813/1987
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkeasetuksen 9§:ssä tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
812/1987
Sisäasiainministeriön päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1988
811/1987
Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 tehtävistä tuotannonmuutossopimuksista sekä metsityspalkkioista annetun valtioneuvoston päätöksen 3§:n muuttamisesta
810/1987
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 b§:n muuttamisesta
809/1987
Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 tehtävistä kananmunatuotannon osittaisista vähentämissopimuksista
808/1987
Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 tehtävistä kananmunatuotannon vähentämissopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
807/1987
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
806/1987
Asetus mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
805/1987
Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen 3 a ja 4§:n muuttamisesta
804/1987
Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista annetun asetuksen 1 ja 5§:n muuttamisesta
803/1987
Asetus raha-automaattiasetuksen 5 §:n muuttamisesta
802/1987
Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1987 tulo- ja menoarvioon
801/1987
Laki eräiden asuinrakennusten luovuttamisesta Rautatieasunnot Oy - Järnvägsbostäder Ab -nimiselle kiinteistöosakeyhtiölle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.