1321/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun lain 17§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä 31 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain (1031/86) 17§:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

17§

Korkotukilainoista maksetaan luottolaitokselle valtion tulo- ja menoarviossa osoitetuista varoista korkohyvityksenä 2,25 prosenttia lainojen pääomamäärästä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1988 ja sitä sovelletaan vuoden 1988 alusta lukien, kuitenkin niin, että ennen mainittua vuotta myönnettyihin lainoihin sovelletaan aikaisempaa säännöstä.

Hallituksen esitys 115/87
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 13/87
Suuren valiok. miet. 117/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.