1319/1987

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta

Maa- ja metsätalousministeriö on kotimaisen viljan menekin edistämisestä 18 päivänä huhtikuuta 1958 annetun lain (168/58) 2§:n 1 momentin nojalla päättänyt:

Myllyliikkeen, joka harjoittaa omistamansa viljan kauppajauhatusta ja käyttää jauhatuksessa sekä kotimaista että ulkomaista ruista tai vehnää, on toistaiseksi tässä jauhatuksessa käytettävä kotimaista ruista vähintään 70 % ja kotimaista vehnää vähintään 85 % laskettuna kunakin tilityskautena jauhetun vastaavan viljalajin kokonaismäärästä.

Edellä 1 momentissa sanotusta poiketen voi asianomainen myllyliike käyttää jauhatukseen valtioneuvoston erikseen vahvistamasta myyntierästä kotimaisen rukiin hintaisena ostamaansa ulkomaista ruista kotimaisen rukiin sijasta niin, että tässä jauhatuksessa käytetään kotimaista ruista vähintään 50 % laskettuna tilityskautena jauhetun rukiin kokonaismäärästä.

Myllyliikkeen, joka jauhattaa toiselle kuuluvaa viljaa maksua vastaan ja käyttää valtion viljavaraston kanssa tekemänsä jauhatussopimuksen perusteella jauhatukseen myös ulkomaista ruista tai vehnää, on toistaiseksi tässä jauhatuksessa käytettävä kotimaista ruista vähintään 70 % ja kotimaista vehnää vähintään 85 % laskettuna kunkin jauhattajan samalla kertaa jauhattaman vastaavan viljalajin kokonaismäärästä.

Tämä päätös ei koske

1) keksi- ja lakritsijauhon eikä tärkkelyksen valmistusta ulkomaisesta vehnästä;

2) makaronituotteiden raaka-aineeksi tuodun ulkomaisen vehnän jauhatusta;

3) vientituotteisiin menevän jauhon valmistusta ulkomaisesta rukiista tai vehnästä; eikä

4) valtion viljavaraston rehuksi jauhettavaksi myymän ulkomaisen rukiin ja vehnän jauhatusta.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja sillä kumotaan kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta 23 päivänä lokakuuta 1985 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (823/85), sellaisena kuin se on muutettuna 19 päivänä maaliskuuta 1987.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Erikoistutkija
Esko Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.