1309/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki maataloushallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan maataloushallinnosta 27 päivänä tammikuuta 1971 annetun lain (89/71) 3-5§,

sellaisina kuin ne ovat, 3 ja 5§ osittain muutettuina 18 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla (42/85) sekä 4§ viimeksi mainitussa laissa, sekä

muutetaan 1§:n 2 momentti näin kuuluvaksi:


Piirihallintoa varten maa jaetaan valtioneuvoston päätöksella maatalouspiireihin. Valtioneuvoston päätöksellä määrätään myös kunkin maatalouspiirin toimiston sijaintipaikka. Maatalouspiirillä voi olla myös paikallistoimisto. Paikallistoimiston perustamisesta päättää maa- ja metsätalousministeriö.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Maatalouspiirien tulee suorittaa ne tehtävät, jotka ennen tämän lain voimaantuloa on säädetty maatalouspiirien maataloustoimistojen tehtäväksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 113/87
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 7/87
Suuren valiok. miet. 111/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.