1302/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1987

Valtioneuvoston päätös eräiden peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetussa laissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta

Valtioneuvosto on peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (1112/78) 2§:n 3 momentin, 7§:n 2 momentin ja 12§:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (1053/86), sekä lakiin 31 päivänä joulukuuta 1986 annetulla lailla (1053/86) lisätyn 4 b§:n 1 momentin nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Vuonna 1988 on peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 2§:n 3 momentin johdantokappaleessa sekä 7§:n 2 momentin johdantokappaleessa tarkoitettu markkamäärä 500 000 markkaa ja 12§:n 2 momentissa tarkoitettu markkamäärä 1 000 000 markkaa.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1987

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Hallitusneuvos
Pentti E. Laasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.