1301/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus kansanterveysasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 10 päivänä maaliskuuta 1972 annetun kansanterveysasetuksen (205/72) 6§:n 6 momentti, sellaisena kuin se on 20 päivänä tammikuuta 1984 annetussa asetuksessa (92/84), näin kuuluvaksi:

6 §

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, terveyskeskusta ylläpitävä kunta tai kuntainliitto voi hankkia sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (677/82) 3§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla palveluja valtion mielisairaalalta tai sanotun lain 13§:ssä tarkoitetulta valtakunnalliselta palvelujen tuottajalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.