1292/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki valtion mielisairaaloista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Valtion mielisairaaloita ovat lääkintöhallituksen alaiset Niuvanniemen sairaala ja Vanhan Vaasan sairaala. Mielisairaslain 12§:ssä säädetään siitä, keitä otetaan tutkittaviksi ja hoidettaviksi valtion mielisairaalaan.

Valtion mielisairaaloissa voidaan järjestää yliopistollista opetusta, terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunnan koulutusta ja muuta tarpeelliseksi katsottavaa koulutusta sekä suorittaa sairaaloiden toimialaan kuuluvaa kehittämis- ja tutkimustoimintaa.

Valtion mielisairaaloilla on lääkintöhallituksen asettama yhteinen johtokunta, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään asetuksella.

Tutkimuksesta ja hoidosta valtion mielisairaaloissa ja niiden poliklinikoilla potilailta perittävistä maksuista on säädetty erikseen.

Valtion mielisairaaloiden tehtävistä, hallinnosta ja tämän lain muusta täytäntöönpanosta säädetään asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 163/87
Talousvaliok. miet. 8/87
Suuren valiok. miet. 140/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.