1278/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki alkoholilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 4§:n 3 momentti, 57§:n 1 momentti, 66§:n 1 momentti ja 71§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 57§:n 1 momentti, 66§:n 1 momentti ja 71§:n 1 momentti 25 päivänä elokuuta 1975 annetussa laissa (684/75), näin kuuluviksi:


Tämän lain säännöksiä ei sovelleta apteekeissa tai lääketehtaissa tapahtuvaan alkoholipitoisten lääkkeiden valmistukseen tai luovutukseen eikä sellaisten lääkkeiden myyntiin apteekeista, sairaala-apteekeista, lääkekeskuksista, lääketehtaista tai lääketukkukaupoista eikä myöskään niiden maahantuontiin, maastavientiin, hallussapitoon tai kuljetukseen, vaan on niistä voimassa, mitä erikseen on säädetty.


57§

Alkoholiyhtiö myy lääkintöhallituksen määräämin ehdoin ja rajoituksin alkoholijuomaa lääketehtaisiin, apteekkeihin, sairaaloihin, terveyskeskuksiin sekä yksityisiin sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksiin lääkintätarkoituksiin tai niiden työssä käytettäväksi.


66§

Alkoholiyhtiö myy lääkintöhallituksen määräämin ehdoin ja rajoituksin väkiviinaa lääketehtaisiin, apteekkeihin, sairaaloihin, terveyskeskuksiin sekä yksityisiin sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksiin lääkintätarkoituksiin tai niiden työssä käytettäväksi.


71§

Lääkintöhallitus valvoo lääkkeiksi tai niiden puolivalmisteiksi taikka niiden raaka-aineeksi tarkoitettujen alkoholipitoisten aineiden käyttöä ja myyntiä apteekkeissa sekä lääketehtaissa samoin kuin lääketukkukauppojen harjoittamaa maahantuontia ja myyntiä sekä antaa niistä tarkempia määräyksiä. Lääkintöhallitus valvoo myös sairaaloille, terveyskeskuksille sekä yksityisille sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksille lääkintätarkoituksessa tai niiden työssä käytettäväksi luovutettujen alkoholipitoisten aineiden samoin kuin alkoholipitoisten lääkkeiden käyttöä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 152/87
Talousvaliok. miet. 7/87
Suuren valiok. miet. 139/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.